Podziękowania za udział w Kongresie

Serdecznie dziękujemy za udział i aktywne uczestnictwo w VI Kongresie Księgowych Oświaty. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa na naszych wykładach.

Z uzyskanych od Państwa opinii wiemy, że był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na zdobycie fachowej wiedzy, wymianę myśli i doświadczeń, a także okazja do nawiązania nowych, cennych kontaktów.
Dziękujemy również za miłą atmosferę, jaką stworzyliście Państwo zarówno podczas wykładów, jak i uroczystej kolacji. Już dziś zapraszamy do uczestnictwa przyszłorocznej edycji Kongresu!
Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć oraz prezentacje prelegentów.

Prezentacje do pobrania

Wyłącznie finanse oświatowe

To jedyna tego typu impreza w Polsce, podczas której w 100% skupiamy się na tematyce finansów oświaty.

Bieżące tematy w praktyce

Stawiamy na praktykę i omawiamy bieżące tematy, z którymi borykają się na co dzień księgowi w szkołach i CUW-ach.

Wybitni specjaliści

Nasi prelegenci to eksperci i praktycy w dziedzinie finansów oświaty.

Certyfikat uczestnictwa

Uczestnictwo w Kongresie zostanie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez akredytowaną placówkę.

 

Zapraszamy na nasze inne wydarzenia

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych dla pracowników
działów finansowych, płacowych i kadrowych >

Bezpieczeństwo

Jakie są zasady bezpieczeństwa w hotelu?
Wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w hotelu są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na bieżąco publikowane na stronie http://www.hotelfilmar.pl/1304/bezpieczenstwo-gosci-w-hotelu. Dodatkowo w ramach dobrych praktyk, jako organizatorzy, podejmujemy szereg działań, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

Jakie będą zasady bezpieczeństwa podczas wydarzenia?
Najważniejsze jest dla nas Twoje bezpieczeństwo, dlatego wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wydarzenia i będziemy je na bieżąco dostosowywać do aktualnych wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa otrzymasz od nas również przed Kongresem.

Program

Mieczysława Szymańska
Certyfikowany doradca podatkowy

Podczas wykładu dowiesz się:
• czym jest biała księga i jak dostosować swoją instytucję do panujących zmian,
• w umowach z jakimi partnerami należy wprowadzić podzielną płatność,
• o obowiązkach i karach związanych z wprowadzeniem podzielnej płatności,
• jak zmienia się sposób wystawienia faktury, jakie kary i obowiązki ciążą na nabywcy i sprzedawcy w przypadku wystawienia złej faktury,
• o konsekwencjach wprowadzenia indywidualnego rachunku podatkowego.

13:00-14:15

Mieczysława Szymańska.
Certyfikowany doradca podatkowy

Podczas wykładu dowiesz się:
• czy JPK będzie nadal konieczne,
• o różnicach pomiędzy JPK a JPK_VAT (struktura nowego formularza i udogodnienia dla podatników),
• o zmianach w wysokości podatku VAT (stawki od towarów i usług obowiązujące od 2020 roku),
• jak cyfryzacja wpływa na kasy fiskalne oraz kontrolę skarbową,
• o datach wymian kas fiskalnych dla poszczególnych sektorów i obowiązkach z tym związanych.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Podczas wykładu dowiesz się:

- dlaczego księgowa może być dobrym celem ataku cyberprzestępcy;
- w jaki sposób przestępcy najczęściej wykorzystują nasze słabości (nasze, nie systemów!);
- jakie nawyki w pracy z komputerem, które wszyscy mamy, mogą być niebezpieczne;
- jakie są podstawowe zasady, których należy przestrzegać, by nie stać się ofiarą ataku;
- jak wykorzystać wiedzę „służbową” do poprawy bezpieczeństwa „prywatnego”.

16:15-17:00

Bożena Graboń
Trenerka planowania wydatków

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak zmieniły się podstawy prawne w zakresie organizacji i finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• w jaki sposób przestrzegać zasad celowości i racjonalności wydatków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli,
• o rodzajach wydatków, które mogą być ponoszone w związku z realizacją dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
• kto może szkolić nauczycieli,
• jakie są formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• kto dysponuje środkami przeznaczonymi na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

18:00-20:00

Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft

Prelegenci

Mieczysława Szymańska
Certyfikowany doradca podatkowy

Manager w spółce Tax Advisors Group. Prowadzi szkolenia dla sektora finansów publicznych oraz podmiotów komercyjnych z zakresu podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatku u źródła. Współpracuje ściśle z jednostkami samorządu terytorialnego weryfikując i optymalizując rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Mieczysława Szymańska
Certyfikowany doradca podatkowy
Sylwester Kokot
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń w firmie VULCAN. Specjalista w zakresie finansów oświatowych. Od wielu lat wspiera szkoły i samorządy w pracy na aplikacjach firmy VULCAN.

Sylwester Kokot
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Beata Kotlińska
Współwłaściciel firmy Strefa Potencjału

Trenerka z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i już ponad 2400 godzinami przepracowanymi na salach szkoleniowych. Uczestniczka wielu certyfikowanych kursów i studiów coachingowych oraz autorka programu SZKOŁA TRENERÓW I STOPNIA. Współautorka podręcznika dla osób zarządzających w edukacji „Strefa Szefa”. Od lat z sukcesem szkoli kadry zarządzające oświatą i podnosi efektywność zespołów.

Beata Kotlińska
Współwłaściciel firmy Strefa Potencjału
Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Ekspert zarządzania oświatą, od ponad 10 lat specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą
Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Zainicjował, przygotował i założył pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce PKZP.

Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP
Bolesław Kotliński
Współwłaściciel firmy Strefa Potencjału

Trener z 10-letnim stażem, który przeszkolił już około 16 tys. osób. Certyfikowany trener typów osobowości oraz członek międzynarodowej grupy Asociation for Psychological Type. Mediator, którego specjalizacją jest obszar rozwiązania konfliktów w różnych sytuacjach i na różnych szczeblach organizacji. Współautor podręcznika dla osób zarządzających w edukacji „Strefa Szefa”, a aktualnie przygotowuję kolejne wydawnictwo dotyczące konfliktu.

Bolesław Kotliński
Współwłaściciel firmy Strefa Potencjału
Bożena Graboń
Trener planowania wydatków oświatowych

Praktyk w dziedzinie zarządzania i finansowania oświaty. Posiada wieloletnie doświadczeniem w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Pełniła też funkcję głównej księgowej w szkole średniej. Prowadzi szkolenia z zakresu planowania wydatków oświatowych, których celem jest zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych w samorządowych jednostkach oświatowych.

Bożena Graboń
Trener planowania wydatków oświatowych
Krzysztof Kulik
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń w firmie VULCAN. Od ponad 15 lat specjalizuje się w zakresie kadr i płac, oraz szeroko rozumianych finansów publicznych. Na co dzień wspiera samorządy i szkoły w pracy na aplikacjach firmy VULCAN. Z sukcesami prowadzi wdrożenia i szkolenia na terenie całego kraju. Wcześniej, jako analityk systemowy czuwał nad utrzymaniem i rozwojem aplikacji finansowych.

Krzysztof Kulik
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Cennik

Liczba miejsc i noclegów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pakiet MINI
bez noclegu
749
brutto / uczestnikaZapisz się
Koszt uczestnictwa obejmuje:
udział w Kongresie
materiały merytoryczne
przerwy kawowe i lunch w oba dni, kolacja wieczorna
pakiet konferencyjny
konsultacje z ekspertami
pokazy aplikacji firmy VULCAN
certyfikat uczestnictwa
Pakiet STANDARD
nocleg w pokoju 2-osobowym
849
brutto / uczestnikaZapisz się
Koszt uczestnictwa obejmuje:
udział w Kongresie
nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem
przerwy kawowe i lunch w oba dni, kolacja wieczorna
pakiet konferencyjny
konsultacje z ekspertami
pokazy aplikacji firmy VULCAN
materiały merytoryczne
certyfikat uczestnictwa
Pakiet PREMIUM
nocleg w pokoju 1-osobowym
949
brutto / uczestnikaZapisz się
Koszt uczestnictwa obejmuje:
udział w Kongresie
nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem
przerwy kawowe i lunch w oba dni, kolacja wieczorna
pakiet konferencyjny
konsultacje z ekspertami
pokazy aplikacji firmy VULCAN
materiały merytoryczne
certyfikat uczestnictwa

Jeśli chcesz zarezerwować nocleg przed Kongresem (21-22 września), wybierz odpowiednią opcję podczas zapisu (w sekcji „Opcje do wyboru„).

  • Koszt przednoclegu w pokoju 2-osobowym 150 zł/brutto
  • Koszt przednoclegu w pokoju 1-osobowym 250 zł/brutto

Pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Skontaktuj się z nami!

Dlaczego podczas rejestracji nie mogę wybrać noclegu?
W przypadku wyczerpania się miejsc w pokojach 1- lub 2-osobowych nie można dokonać rezerwacji noclegu. Uczestnictwo w Kongresie jest jednak nadal możliwe – wystarczy wybrać opcję „Udział w Kongresie bez noclegu”.

Z kim będę zakwaterowany?
Osoby zakwaterowane w pokojach 2-osobowych będą dobierane losowo. Jeśli chcesz dzielić pokój z konkretną osobą, podaj jej dane w formularzu zapisu w sekcji „Notatki/uwagi”.

Czy pokoje spełniają wymogi sanitarne?
Tak, wszystkie pokoje są odpowiednio dezynfekowane i zabezpieczane. Z uwagi na obecną sytuację oferujemy wyłącznie pokoje 1 i 2-osobowe.

Jak zapisać się na Kongres?

Wejdź na stronę vulcan.edu.pl/strona/formularz-zapisu-742 i uzupełnij formularz. Jeśli wybierasz opcję z noclegiem i/lub przednoclegiem, zaznacz to w sekcji „Usługi dodatkowe”.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.

Kiedy zostanie potwierdzone moje uczestnictwo w Kongresie?

Po wypełnieniu formularza zapisu otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie swojego udziału. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.  W celu potwierdzenia swojego udziału kliknij znajdujący się w e-mailu przycisk „Potwierdzam udział”. Tylko wtedy Twój udział w Kongresie zostanie potwierdzony.
Jeśli nie widzisz e-maila w skrzynce odbiorczej, sprawdź folder „Spam”. Jeśli nie otrzymałeś e-maila, napisz do nas na adres cok@vulcan.edu.pl.

Jak zrezygnować z udziału w Kongresie?

Do 10 dni roboczych przed wydarzeniem możliwa jest bezkosztowa rezygnacja z udziału w Kongresie. Aby poinformować nas o rezygnacji, kliknij przycisk „Rezygnacja” znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zapis.
Do 5 dni roboczych przed wydarzeniem możesz wskazać osobę, która weźmie udział w Kongresie zamiast Ciebie. Poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres cok@vulcan.edu.pl.
Po tym terminie uczestnik, który nie weźmie udziału w Kongresie jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę.

Na jakie dane zostanie wystawiona faktura?
Na fakturze znajdą się dane, które wpisałeś w formularzu zapisu na Kongres. Będą to odpowiednio: dane pracodawcy – odbiorca faktury; dane płatnika – płatnik faktury. Faktura zostanie wystawiona z uwzględnieniem centralizacji VAT-u.

Kiedy otrzymam fakturę?
Faktura zostanie wystawiona do 14 dni po wydarzeniu.

Otrzymałem błędnie wystawioną fakturę, co zrobić?
W celu dokonania korekty skontaktuj się z osobą, której dane widnieją na fakturze.

Jakie są zasady bezpieczeństwa w hotelu?
Wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w hotelu są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na bieżąco publikowane na stronie http://www.hotelfilmar.pl/1304/bezpieczenstwo-gosci-w-hotelu. Dodatkowo w ramach dobrych praktyk, jako organizatorzy, podejmujemy szereg działań, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

Jakie będą zasady bezpieczeństwa podczas wydarzenia?
Najważniejsze jest dla nas Twoje bezpieczeństwo, dlatego wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wydarzenia i będziemy je na bieżąco dostosowywać do aktualnych wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa otrzymasz od nas również przed Kongresem.

Lokalizacja

Termin Kongresu

22-23 września 2020 r.

Lokalizacja Kongresu

Hotel Filmar ****
ul. Grudziądzka 39–43
87-100 Toruń

Odwiedź stronę hotelu

Kontakt

VULCAN sp. z o.o.

ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
tel./faks: 71 757 29 29
e-mail: cok@vulcan.edu.pl