Prelegenci

Marek Kaczmarzyk
Profesor Uniwersytetu Śląskiego

Ekspert w obszarach neurodydaktyki oraz dydaktyki ewolucyjnej. Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie biologicznych i memetycznych podstaw transferu składników kultury. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych.

Marek Kaczmarzyk
Profesor Uniwersytetu Śląskiego
Aleksandra Mikulska
Dyrektorka Autorskiej Szkoły Podstawowej NAVIGO Wrocław

Ekspertka i trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadząca warsztaty z nauczycielami i dyrektorami. Trenerka międzynarodowego programu kształcącego kreatywność i współpracę w grupie Odyseja Umysłu. Autorka scenariuszy na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych i Internetu. Edukatorka w programie Cyfrowobezpieczni.

Aleksandra Mikulska
Dyrektorka Autorskiej Szkoły Podstawowej NAVIGO Wrocław
Sergiusz Parszowski
Lider zespołu eksperckiego Instin.pl

Konsultant w sprawach bezpieczeństwa, audytor i szkoleniowiec. Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownik Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zaufany doradca wielu instytucji publicznych i prywatnych.

Sergiusz Parszowski
Lider zespołu eksperckiego Instin.pl
Anna Resler-Moskwa
Ekspert ds. pomocy psychologiczno-terapeutycznej

Psycholog, terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Wykształcona w pracy terapeutycznej również w nurcie terapii narracyjnej. Współpracuje z ośrodkami terapeutycznymi w zakresie udzielania pomocy psychologicznej oraz prowadzi szkolenia dla lekarzy, nauczycieli, rodziców, studentów, instytucji pracujących z dziećmi. Uzyskała uznanie dorobku zawodowego i naukowego przez Ministra Zdrowia.

Anna Resler-Moskwa
Ekspert ds. pomocy psychologiczno-terapeutycznej
Tomasz Brańka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koordynator Instytucjonalny programu Erasmus+ dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracownik i wykładowca The Baltic University Programme. Ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Zarządu konsorcjum uniwersytetów europejskich  - EPICUR. Od wielu lat prowadzi warsztaty z technik kreatywnego myślenia oraz Technik heurystycznego rozwiązywania konfliktów dla studentów.

Tomasz Brańka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kajetan Komar-Komarowski
Radca prawny

Wspólnik zarządzający Kancelarią Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp.k., która w roku 2021 zajęła I miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych w kategorii: „Nowe prawo - usługi prawnicze w formule direct”, organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”. Wykładowca licznych konferencji i szkoleń z zakresu prawa oświatowego, gospodarczego, podatkowego oraz administracyjnego w  Polsce i za granicą.

Kajetan Komar-Komarowski
Radca prawny
Ewa Radanowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie

Członkini społeczności The Global Change Leader Ashoka. Stworzyła autorską szkołę publiczną, do której przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zobaczyć, uczyć się i uwierzyć, że można. Współpracuje z samorządami, ośrodkami doskonalenia, uczelniami wyższymi, fundacjami. Współinicjatorka ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji. Inicjatorka ogólnopolskiego programu „Tu dba się o DOBROSTAN”.

Ewa Radanowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie
Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Za najważniejsze w swojej pracy uważa wspieranie ucznia w jego rozwoju, szczególną uwagę zwraca na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jest wykładowcą i konsultantem w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, DSW we Wrocławiu w zakresie zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego i metodycznego oraz komunikacji interpersonalnej.

Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Tomasz Chomicki
Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska

Aktywny ``business developer`` i pasjonat nowych technologii. W Samsung Electronics Polska jest odpowiedzialny za tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną. Członek największych izb branżowych IT i Telekomunikacji oraz Elektroniki Konsumenckiej tj. PIIT, ZIPSEE Cyfrowa Polska, KIGEiT oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora IT oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Aktywnie współpracujący ze środowiskiem akademickim.

Tomasz Chomicki
Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska
Katarzyna Kalinowska
Zastępca Prezydenta Radomia

Doktor nauk ekonomicznych oraz wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, koordynator programu wymiany kadry akademickiej i studentów Erasmus+. Autorka cyklu publikacji dotyczących badań nad skutecznością polityki gospodarczej. Członkini rad naukowych International Conference on Applied Business and Economics i European Research Studies Journal. Prowadzi wykłady w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Grecji i we Włoszech. Od 2019 r. Zastępca Prezydenta miasta Radomia, odpowiedzialna za oświatę.

Katarzyna Kalinowska
Zastępca Prezydenta Radomia
Marek Konieczniak
Tłumacz, wydawca

Pasjonat odkrywania humanistycznej roli technologii informacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły, w której wdrożył system informatycznego wsparcia zarządzania oświatą. Pracował w firmie VULCAN na stanowisku dyrektora oddziału w Katowicach oraz pełnomocnika zarządu ds. innowacyjności. Tłumacz książek „Pracować inaczej” oraz „Korporacyjni rebelianci”. Prowadzi własne wydawnictwo.

Marek Konieczniak
Tłumacz, wydawca
Justyna Cholewińska
Coach indywidualny i zespołowy

Ekspert w obszarach zwinnego zarządzania zmianą oraz organizacją procesu uczenia się. Opracowała model zwinnego zarządzania placówkami oświatowymi implementowany z biznesu o nazwie Scrum w szkole- zwinne zarządzanie. Wieloletni dyrektor, przedsiębiorca prowadzący placówki niepubliczne, trener biznesu prowadzący szkolenia i procesy rozwojowe dla nauczycieli i kadry zarządzającej.

Justyna Cholewińska
Coach indywidualny i zespołowy
Jarosław Durszewicz
Prezes Fundacji Szkoła bez ocen

Ekspert w obszarach zarządzania oświatą, prawa oświatowego oraz przywództwa edukacyjnego. Współzałożyciel Instytutu Zwinnej Edukacji. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Ekspert w projekcie „Przywództwo w edukacji” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński.

Jarosław Durszewicz
Prezes Fundacji Szkoła bez ocen
Magdalena Kreczko
Ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej

Pracownik samorządowy, trener biznesu i oświaty, mentor wartości. Autor dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami oświatowymi a samorządem. Realizatorka projektów społecznych związanych z nowym wymiarem edukacji. Była dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

Magdalena Kreczko
Ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej
Anna Gocłowska
Wiceprezydent Miasta Ostrołęki

Nauczyciel dyplomowany i akademicki, ekspert MEN, egzaminator OKE, była dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki. Przez 25 lat pracowała na stanowiskach urzędniczych w administracji oświatowej m.in. jako odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce oraz kierownik w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Anna Gocłowska
Wiceprezydent Miasta Ostrołęki
Iwona Nowak
Trener

Od ponad 23 lat związana jest z oświatą – najpierw jako nauczyciel w liceum, a potem naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta. Jako trener zawodowo interesuje się optymalizacją organizacji samorządowej oświaty zarówno w zakresie racjonalizacji kosztów, jak i podniesienia jakości kształcenia, a także szeroko pojętym aspektem zarządzania zmianą.

Iwona Nowak
Trener
Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego.

Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej
Mariusz Tobor
Ekspert oświatowy

Zajmuje się przede wszystkim organizacją i finansowaniem oświaty oraz statystyką oświatową. Autor wielu analiz, artykułów i wystąpień. Autor i współautor wielu opracowań doradczych. Współautor metody podziału budżetu oświaty i standaryzacji zatrudnienia, tzw. bonu organizacyjnego. Od wielu lat współpracuje z ZMP, jest ekspertem oświatowej części Systemu Analiz Samorządowych.

Mariusz Tobor
Ekspert oświatowy
Jan Zięba
Ekspert oświatowy

W firmie VULCAN zajmuje się analizami organizacji oraz finansów oświaty w samorządach wszystkich typów. Pomaga samorządom w przygotowywaniu strategii oświatowych. Zajmuje się zagadnieniem standaryzacji zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach. Prowadzi warsztaty oraz kursy doskonalące dla dyrektorów szkół i pracowników samorządowych.

Jan Zięba
Ekspert oświatowy

Partnerzy Kongresu