Mieczysława Szymańska
Certyfikowany doradca podatkowy

Podczas wykładu dowiesz się:
• czym jest biała księga i jak dostosować swoją instytucję do panujących zmian,
• w umowach z jakimi partnerami należy wprowadzić podzielną płatność,
• o obowiązkach i karach związanych z wprowadzeniem podzielnej płatności,
• jak zmienia się sposób wystawienia faktury, jakie kary i obowiązki ciążą na nabywcy i sprzedawcy w przypadku wystawienia złej faktury,
• o konsekwencjach wprowadzenia indywidualnego rachunku podatkowego.

13:00-14:15

Mieczysława Szymańska.
Certyfikowany doradca podatkowy

Podczas wykładu dowiesz się:
• czy JPK będzie nadal konieczne,
• o różnicach pomiędzy JPK a JPK_VAT (struktura nowego formularza i udogodnienia dla podatników),
• o zmianach w wysokości podatku VAT (stawki od towarów i usług obowiązujące od 2020 roku),
• jak cyfryzacja wpływa na kasy fiskalne oraz kontrolę skarbową,
• o datach wymian kas fiskalnych dla poszczególnych sektorów i obowiązkach z tym związanych.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Podczas wykładu dowiesz się:

- dlaczego księgowa może być dobrym celem ataku cyberprzestępcy;
- w jaki sposób przestępcy najczęściej wykorzystują nasze słabości (nasze, nie systemów!);
- jakie nawyki w pracy z komputerem, które wszyscy mamy, mogą być niebezpieczne;
- jakie są podstawowe zasady, których należy przestrzegać, by nie stać się ofiarą ataku;
- jak wykorzystać wiedzę „służbową” do poprawy bezpieczeństwa „prywatnego”.

16:15-17:00

Bożena Graboń
Trenerka planowania wydatków

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak zmieniły się podstawy prawne w zakresie organizacji i finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• w jaki sposób przestrzegać zasad celowości i racjonalności wydatków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli,
• o rodzajach wydatków, które mogą być ponoszone w związku z realizacją dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
• kto może szkolić nauczycieli,
• jakie są formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• kto dysponuje środkami przeznaczonymi na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

18:00-20:00

Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft