I Kongres Księgowych Oświaty

Pierwsza edycja Kongresu Księgowych Oświaty miała miejsce 23 września 2015 r. w Warszawie. Wtedy to rozpoczęło się wyjątkowe w skali kraju wydarzenie skierowane do pracowników działów księgowych placówek oświatowych i samorządów. W Kongresie wzięło udział 81 uczestników.

Najważniejsze tamaty

Dwa nowe rozdziały

Debata poświęcona dwóm nowym rozdziałom klasyfikacji budżetowej (80149 i 80150).

Błędy w sprawozdaniach

Na najczęstsze błędy w sprawozdaniach budżetowych zwracał uwagę przedstawiciel RIO.

Dotacja podręcznikowa

Omówione zostały księgowe aspekty rozliczania dotacji podręcznikowej.

Księgowość w chmurze

Zwróciliśmy uwagę na fakt, że programy chmurowe to nie chwilowa moda a przyszłość finansów.

Galeria zdjęć