Informacje o Kongresie

Przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenie, które umożliwi bibliotekarzom szkół poznanie najlepszych praktyk w realizacji codziennych zadań. Spotkania z ekspertami pozwolą Państwu na zdobycie cennej wiedzy z obszaru budowania wizerunku biblioteki jako niezwykle ważnego miejsca inspiracji oraz znaczącej edukacji dla dzieci i młodzieży.

 

Pokażemy sprawdzone rozwiązania z zakresu promowania czytelnictwa, tworzenia biblioteki jako miejsca spotkań i wymiany myśli. Zaprosiliśmy wielu ekspertów i praktyków, którzy na co dzień zajmują się promocją biblioteki w szkole.

 

Rozpoczniemy nasz Kongres od wystąpienia Pana Marcina Kozioła, znanego pisarza dla dzieci i młodzieży, autora lektury szkolnej dla klas 4-6, który podzieli się z Państwem gotowymi wskazówkami jak zorganizować spotkanie autorskie zarówno od strony merytorycznej, formalnej jak i organizacyjnej. Opowie również jak na takim spotkaniu zadbać o autora i uczestników. Porozmawiamy o aktualnych tematach takich jak: darmowe podręczniki, rola bibliotekarza we współczesnej szkole oraz pomysły na stworzenie biblioteki jako miejsca ciekawego i pełnego inspirujących treści.

 

Otrzymacie też Państwo gotowe, uniwersalne wzorce do stosowania w pracy bibliotekarza. Usprawnią one codzienną pracę, pozwolą tworzyć własne dobre praktyki oraz angażować się w kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów.

 

Zapraszamy do udziału w Kongresie!

Gotowe rozwiązania

Gotowe rozwiązania do stosowania w pracy bibliotekarza

Eksperci czytelnictwa

Spotkania z ekspertami z zakresu czytelnictwa

Organizacja i technologia

Sposoby połączenia organizacji pracy z nową technologią

Wizerunek biblioteki szkolnej

Wskazówki dotyczące budowania pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej

Prelegenci

Marcin Kozioł
Autor książek dla dzieci i prowadzący ponad 1000 spotkań

Autor lektury szkolnej „Skrzynia Władcy Piorunów” i jej kontynuacji „Tajemnica przeklętej harfy”.

Prowadzi rezerwat starych komputerów. Owocem komputerowych zainteresowań jest książka „Szalona historia komputerów”. Zapalony podróżnik - zwiedził ponad 50 krajów. Kiedy miał 16 lat zdobył stypendium i wyjechał do Szkocji, uczyć się w Gordonstoun. Choć nie potrafi, tańczył na kameralnym pokazie przed samą Królową Elżbietą II. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz AGH w Krakowie z zakresu PR. Otrzymał również dyplom MBA z wyróżnieniem na Oxford Brookes University.

Marcin Kozioł
Autor książek dla dzieci i prowadzący ponad 1000 spotkań
Michał Rogoż
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Informacją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pracownik Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Informacją - obecnie Prorektor ds. nauki. Opublikował ponad 140 prac z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz literaturoznawstwa. Członek Komisji Prasoznawczej PAN – oddział w Krakowie oraz International Society for Knowledge Organization.

Michał Rogoż
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Informacją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Małgorzata Gajkiewicz
Prezes firmy MOL

Prezes firmy MOL oraz menedżer projektu MOL NET+. Od 2010 roku zajmowała się projektowaniem oraz produkcją systemu MOL NET+, a od 2014 roku nadzoruje jego ciągły rozwój. Pod jej skrzydłami, dzięki owocnej współpracy z firmą VULCAN, program MOL NET+ udostępniony został ponad 6 000 szkół w całej Polsce.

Małgorzata Gajkiewicz
Prezes firmy MOL
Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Za najważniejsze w swojej pracy uważa wspieranie ucznia w jego rozwoju, szczególną uwagę zwraca na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jest wykładowcą i konsultantem w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, DSW we Wrocławiu w zakresie zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego i metodycznego oraz komunikacji interpersonalnej.

Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Anna Rybakowska
mgr filologii polskiej, bibliotekarz szkolny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek filologia polska na specjalizacjach nauczycielskiej i edytorskiej.  Ukończyła studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy. Zajmuje się edukacją czytelniczą i medialną dzieci i młodzieży, rozwijając pasje (nie tylko czytelnicze) uczniów. Edytorka Dramatów Józefa Wybickiego (2013).  Pasjonatka książek, nowoczesnych technologii i fotografii.

Anna Rybakowska
mgr filologii polskiej, bibliotekarz szkolny
Magdalena Brewczyńska
Edukatorka, trenerka kompetencji medialnych i cyfrowych

Specjalistka w projekcie „Szkoły Ćwiczeń”. Redaktorka kwartalnika „Kompetentny Nauczyciel”. Ekspertka w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Autorka i realizatorka programów szkoleniowo-rozwojowych skierowanych do oświaty, projektów unijnych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Specjalizuje się w tematyce związanej z wdrażaniem networkingu jako formy rozwoju zawodowego. Pracowała w biznesie jako PM w sferze edukacji, obecnie współpracuje z biznesem przy projektach oświatowych.

Magdalena Brewczyńska
Edukatorka, trenerka kompetencji medialnych i cyfrowych
Mirosława Skrzypkowska
Nauczyciel bibliotekarz  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie

Promotor i wdrożeniowiec nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz w administrowaniu w swoim miejscu pracy. Od 20 lat pracuje wykorzystując system biblioteczny MOL, a od ponad 11 lat jest administratorem dziennika elektronicznego UONET+. W swojej pracy kładzie nacisk na zaznajomienie nauczycieli, uczniów z możliwościami jakie dają TIK. Prowadzi zajęcia z zakresu podstaw robotyki dla dzieci. Jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych.

Mirosława Skrzypkowska
Nauczyciel bibliotekarz  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie
Dawid Bachryj
Trener, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i terapii schematu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla szkół oraz firm w zakresie rozwijania umiejętności miękkich, takich jak efektywna komunikacja, odporność psychiczna, radzenie sobie ze stresem, budowanie zespołu.

Dawid Bachryj
Trener, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog
Małgorzata Chrobak
Literaturoznawczyni, profesor Instytutu Filologii Polskiej UP w Krakowie

Kieruje Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży UP. Autorka książek: Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją. Współredaktorka tomów: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci; O tym, co Alicja odkryła. W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży i wielu innych oraz rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”.

Małgorzata Chrobak
Literaturoznawczyni, profesor Instytutu Filologii Polskiej UP w Krakowie
Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego.

Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Partner merytoryczny Kongresu

Program

Marcin Kozioł

Marcin Kozioł, autor książek dla dzieci i prowadzący ponad 1000 spotkań, opowie, jak zorganizować dobre spotkanie. Podczas spotkania omówimy:
- kontakt z autorem, rozliczenia, formalności;
- przygotowanie, warunki, czas, miejsce;
- przebieg, moderacja, opieka nad uczniami;
- spotkania online.

Magdalena Brewczyńska

Różne instytucje, analitycy, trendwatcherzy na podstawie badań oraz obserwacji współczesnego świata wskazują trendy na najbliższy czas. Zastanówmy się nad odpowiedzią na pytanie: czy te opracowania i wytyczne mogą mieć wpływ na pracę bibliotek szkolnych? A jeśli tak, to jaki?

Dążąc do odpowiedzi zatrzymajmy się przy następujących zagadnieniach:
- Żywot człowieka cyfrowego - czyli od GenZ, poprzez antynaukę, cyfrowy dobrostan do srebrnego tsunami.
- W jaki sposób nowoczesne technologie redefiniują pojęcie czytelnika?
- Cyfrowe biurko i regał nauczyciela bibliotekarza – pomysły, rozwiązania, inspiracje.

Anna Rybakowska

Bibliotekarz szkolny kojarzy się nam z nauczycielem, który wypożycza uczniom książki, udostępnia podręczniki i prowadzi zastępstwa. W wystąpieniu pokażemy, że wszystkie działania podejmowane przez szkolnych bibliotekarzy – pozyskiwanie nowych książek, dobór tematyki naszego księgozbioru, oferta różnorodnych akcji, zajęć pozalekcyjnych i konkursów – są starannie przemyślane i zaplanowane ze względu na czytelników korzystających z danych bibliotek.

Kim jest czytelnik współczesnej szkolnej biblioteki? – oto jest pytanie. Pragniemy zaproponować Państwu przegląd użytkowników bibliotek szkolnych – od czytelników zaczytanych poczynając, przez umiarkowanie literackich, po „abstynentów” czytelnictwa. Pokażemy, że każdy użytkownik biblioteki szkolnej jest podmiotem dla bibliotekarza najważniejszym. Każdemu z nich należy się miejsce w szkolnej bibliotece i możliwość skorzystania jej oferty.

10:55-11:15

Mirosława Skrzypkowska

Prezentacja poświęcona będzie organizacji procesu przyjmowania i wydawania podręczników. W jaki sposób bibliotekarz może przygotować się na coroczne wyzwanie. Odpowiemy sobie na pytanie w jaki sposób zsynchronizować działania, przepływ informacji, szybko identyfikować problemy np. zbyt małej ilości podręczników dla danego poziomu klas. Jak wykorzystać infrastrukturę szkoły, a przede wszystkim system informatyczny w ewidencjonowaniu i udostępnianiu podręczników  zgodnie z zasadami sztuki i praktyki bibliotekarskiej. Zachęcimy do szerokiego korzystania z programu bibliotecznego MOL NET+. W wystąpieniu przypomnimy również podstawy prawne i warunki organizacji, ważne terminy. Podzielimy się wieloletnim  doświadczeniem związanymi z zapewnieniem podręczników w dużej szkole liczącej około 1000 uczniów.

Anna Rybakowska

W wystąpieniu podzielimy się z Państwem naszymi pomysłami na podjęcie interesujących działań bibliotecznych. Pokażemy znaczącą rolę, jaką odgrywają biblioteki w życiu całej społeczności szkolnej (a często i lokalnej), rozbudzając u swoich użytkowników nie tylko pasje czytelnicze, ale kształcąc wiele różnorodnych kompetencji i postaw. Postaramy się ukazać bibliotekę jako tzw. „trzecie miejsce” – najważniejsze po domu rodzinnym i szkole, gdzie uczniowie lubią i chcą spędzać czas – od krótkich przerw, przez zastępstwa, po zajęcia dodatkowe. Biblioteka w każdej szkole powinna być jej sercem, tętniącym aktywnością. Wskażemy ogromne możliwości promocji i rozwoju każdej placówki dzięki działaniom podjętym przez biblioteki szkolne, które mogą stać się inspiracją dla innych bibliotekarzy.

12:45-13:00

Małgorzata Gajkiewicz

W wystąpieniu pokażemy jak MOL NET+ może zmienić każdą bibliotekę. Zobaczcie „na żywo” wprowadzone nowości oraz sprytne funkcje systemu MOL NET+. Niektóre mogły umknąć uwadze nawet zaawansowanym użytkownikom, a zwiększają efektywność pracy. Przez 8 lat z MOL NET+ pracowało ponad 20 tysięcy nauczycieli-bibliotekarzy tworząc społeczność, która w znacznym stopniu ukierunkowała jego obecny kształt oraz wciąż wpływa na jego dalszy rozwój.

Michał Rogoż, Małgorzata Chrobak

„Dobra książka dla dzieci musi poważnie traktować odbiorcę i przekazywać ważne, a nie jałowe treści” – mawiał Bohdan Butenko, wielki grafik i twórca komiksów. Współczesny rynek książki dla młodych odbiorców obfituje w przykłady utworów, które poruszają najistotniejsze życiowo problemy w prostej na pozór formie, często przy jednoczesnym udziale słowa i obrazu. Najnowsza polska książka dla dzieci rozwija się bowiem pod silnym wpływem kultury audiowizualnej, czym wpisuje się w światowe trendy piśmiennictwa dla młodych. Jej twórcy (pisarze – ilustratorzy – wydawcy) stawiają na utwory wielowarstwowe, które dają możliwość przeczytania go na różnych poziomach dla adresatów o odmiennych doświadczeniach, starszych i młodszych. Autorzy wystąpienia przedstawią syntetyczny obraz wybranych zjawisk edytorsko-literackich ostatniego dziesięciolecia. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się, m.in.: dynamika książki obrazkowej, „kondycja” serii wydawniczych, inicjatywy literackie Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom” i wiele innych.

Dawid Bachryj

Wypalenie zawodowe zostało przez WHO wpisane na listę oficjalnych jednostek chorobowych. Podczas wystąpienia omówimy sposoby jak się przez tym ochronić, na co zwracać uwagę oraz po czym poznać czy to już TO? Wypalenie zawodowe pojawia się u ludzi, którzy nie wierzą w swoje możliwości, unikają trudnych sytuacji oraz u osób, które mają poczucie, że wiele od nich zależy i starają się być perfekcjonistami. Jak w takim razie reagować – gdzie leży granica między nic nie robieniem a zdrowym podejściem? Zapraszamy na wykład o profilaktyce wypalenia zawodowego.

Bogumiła Mandat

W wystąpieniu poruszmy kwestię roli nauczyciela bibliotekarza oraz biblioteki w życiu szkoły. Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze regulują pracę nauczycieli bibliotekarzy w placówkach oświatowych. Biblioteki pełnią szczególną rolę w życiu społeczności szkolnych, mają za zadanie zachęcać do czytania książek, obcowania z literaturą i kulturą, wspomagać uczniów w ich indywidualnej pracy i rozwoju, wspierać nauczycieli w ich pracy merytorycznej, metodycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej. Szkoły mają obowiązek współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami – przepisy prawa oświatowego wskazują na szczególną rolę bibliotek i nauczycieli bibliotekarzy w edukacji ogólnodostępnej, edukacji włączającej, szkolnictwie specjalnym. Obowiązków nauczycieli przybywa, wymagania związane z kompetencjami są także coraz wyższe, w tym kontekście warto rozmawiać o zasadach zatrudniania, organizowania pracy i oceniania nauczycieli bibliotekarzy.

Poruszymy też kwestie związane z przydzielaniem doraźnych zastępstw, dyżurów i innych obowiązków.

Sebastian Wasiołka

Cennik

Ostateczny termin zapisów na Kongres: 11.11.2022 r.

Kongres Bibliotekarzy Szkolnych
390
Koszt pakietu obejmuje:
udział w kongresie
materiały merytoryczne
zaświadczenie o uczestnictwie

Kontakt

Pytania dotyczące zapisów,
faktur, zaświadczeń

t: 71 757 29 29 wew. 3, następnie: 1-szkolenia
m: cok@vulcan.edu.pl

Marta Zielińska

specjalista ds. eventów

Pytania organizacyjne, noclegi
m: konferencje@vulcan.edu.pl

Anna Pełka

menadżer ds. rozwoju usług

Pytania merytoryczne
m: Anna.Pelka@vulcan.edu.pl

Krystian Kaczmarek

specjalista ds. jakości i rozwoju usług

Zapisy, pytania organizacyjne
m: konferencje@vulcan.edu.pl