O konferencji

Dziennik elektroniczny UONET+ stał się sercem szkoły – to wokół niego tętni szkolne życie. Korzystają z niego nauczyciele, dyrektorzy, sekretarze oraz oczywiście uczniowie i ich rodzice. System ułatwia i przyspiesza wykonywanie codziennych zadań, warto więc wykorzystywać jego funkcjonalność w pełni,
by zyskać jak najwięcej czasu na to, co najważniejsze – pracę z uczniami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online skierowanej do użytkowników dziennika elektronicznego UONET+ w szkołach i przedszkolach. „360° dookoła dziennika elektronicznego – nowoczesna szkoła z VULCAN” to cały dzień praktycznej wiedzy i inspiracji. To 17 wykładów podzielonych na 5 scen tematycznych dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników e-dziennika. Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli, sekretarzy szkolnych, administratorów e-dziennika, a także nauczycieli przedszkoli i wszystkich klas szkół podstawowych oraz średnich – każdy znajdzie tu coś dla siebie! 

 

Podczas wykładów na żywo omówimy przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, a także przypomnimy, jakie jeszcze prace należy wykonać,
aby poprawnie zamknąć rok 2020/2021. Przedstawimy również nowe funkcje w systemie UONET+ oraz dostarczymy gotowe rozwiązania, które mogą Państwo wykorzystać w swojej pracy od razu po zakończeniu naszego spotkania.
 

 

Specjaliści w dziedzinie UONET+

Nasi prelegenci są ekspertami znającymi e-dziennik UONET+ od podszewki.

Praktyczna wiedza

Omawiane zagadnienia można bezpośrednio wykorzystać w codziennej pracy.

Przygotowanie do rozpoczęcia roku

Poruszymy tematy związane z przygotowaniem dziennika do nowego roku szkolnego.

Nowości i inspiracje

Przedstawimy nowatorskie rozwiązania i ciekawe pomysły służące uatrakcyjnieniu nauczania.

0 scen tematycznych

0 wykładów specjalistycznych

0 ekspertów oświatowych

0 minut inspiracji i przydatnej wiedzy

Prelegenci

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach

Jest ekspertem w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa w edukacji, podczas których kładzie nacisk na uruchamianie naturalnych mechanizmów motywacyjnych człowieka. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych, łącząc umiejętności wykorzystania narzędzi z praktyką budowania relacji przy komunikacji zapośredniczonej. Należy do konsorcjum trenerskiego POWER.

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach
Agnieszka Rusin
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Z wykształcenia socjolog, z doświadczenia trener. Od zawsze związana zawodowo z branżą IT. Wspiera użytkowników programów VULCAN w pracy z dziennikiem elektronicznym i w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych. Pomaga samorządom podczas rekrutacji do przedszkoli i szkół. Nie są jej obce nowoczesne narzędzia służące do zdalnego nauczania. Szkolenia są jej pasją, nie boi się też nowych wyzwań.

Agnieszka Rusin
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu
Ewa Tonder
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Od dziesięciu lat jest trenerem w firmie VULCAN. Zajmuje się wdrożeniami arkuszy organizacyjnych, dzienników elektronicznych, systemów elektronicznej rekrutacji oraz programów kadrowo-płacowych. Każde spotkanie z klientem to dla niej nowe wyzwanie, dlatego wciąż się rozwija starając się przygotować do różnych sytuacji.

Ewa Tonder
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Maciej Jonek
Psycholog, nauczyciel, wykładowca akademicki

Jako szkoleniowiec i edukator pracuje z nauczycielami, kadrą zarządzającą oświatą, rodzicami i uczniami. Specjalizuje się w zakresie diagnozy psychologicznej specjalnych potrzeb edukacyjnych, osobowości i potencjału twórczego oraz zawodowego. Pokazuje jak skutecznie wychowywać i uczyć oraz korzystać z technologii. Jest aktywnym członkiem internetowych społeczności nauczycielskich i blogerem.

Maciej Jonek
Psycholog, nauczyciel, wykładowca akademicki
Piotr Syncerek
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Z firmą VULCAN związany od 13 lat. Od ponad roku, jako trener i doradca wspiera użytkowników programów VULCAN. Specjalizuje się w systemach takich jak: Arkusz, UONET+, Nabór, Stołówka oraz Magazyn. Z przyjemnością odpowiada na każde pytanie zadane mu prze klienta, a jeśli w danej chwili nie zna odpowiedzi, robi wszystko aby pogłębić swoją wiedzę – wszystko po to, aby wdrożenie okazało się skuteczne.

Piotr Syncerek
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Przemysław Przybysz
Product Owner

Jest informatykiem i menadżerem z wykształcenia, zaś edukatorem z zawodu. Z oświatą związany od 19 lat – najpierw był nauczycielem, a od 14 lat pracuje jako trener. Specjalizuje się we wdrożeniach systemów wspierających dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową. Co roku pomaga też samorządom w przeprowadzaniu elektronicznej rekrutacji. Udziela również konsultacji w licznych projektach unijnych.

Przemysław Przybysz
Product Owner
Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Od ponad 10 lat specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą
Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego

Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej
Mirosław Zalewski
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta stara się wykorzystywać w obecnej pracy trenera. Specjalizuje się we wdrożeniach systemów ułatwiających pracę pracownikom jednostek oświatowych, m.in. e-dziennika UONET+ i systemu bibliotecznego MOL NET+. Wspiera też samorządy w ich codziennej pracy, głównie w zakresie zarządzania finansami oświaty.

Mirosław Zalewski
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Marzena Dec
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Z firmą VULCAN związana od 1998 roku. Współtworzyła pierwszy oddział firmy w Katowicach. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności pracując jako trener. Jest ekspertem w zakresie dzienników elektronicznych i arkuszy organizacyjnych. Koordynuje elektroniczny system rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych na terenie całego województwa śląskiego.

Marzena Dec
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Marek Konieczniak
Tłumacz, wydawca

Pasjonat odkrywania humanistycznej roli technologii informacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły, w której wdrożył system informatycznego wsparcia zarządzania oświatą. Pracował w firmie VULCAN na stanowisku dyrektora oddziału w Katowicach oraz pełnomocnika zarządu ds. innowacyjności. Tłumacz książek „Pracować inaczej” oraz „Korporacyjni rebelianci”. Prowadzi własne wydawnictwo

Marek Konieczniak
Tłumacz, wydawca

Harmonogram

W ramach pakietu konferencyjnego, otrzymują Państwo dostęp do wszystkich paneli

Szczegółowy program

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Agnieszka Rusin

Dzienniki elektroniczne już od wielu lat funkcjonują w większości polskich szkół. Zarówno administratorzy dziennika, jak i sekretarze szkolni doskonale radzą sobie z większością prac, które na co dzień w dzienniku realizują. Jednak zamykanie roku szkolnego i otwieranie nowego niejednokrotnie budzi wątpliwości – czy o niczym nie zapomnieliśmy, w jakiej kolejności wykonać poszczególne działania, co jest najważniejsze zanim nauczyciele rozpoczną pracę?

Podczas spotkania pokażemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zamykaniu starego roku szkolnego, kiedy najlepiej wykonać poszczególne operacje, a także jak przygotować dziennik przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Krystyna Sikora

Jednym z wielu obowiązków dyrektora szkoły jest nadzór pedagogiczny, czyli opieka i kontrola nad działalnością placówki. Dziennik elektroniczny umożliwia dyrektorowi wgląd we wszystkie dzienniki w jednostce (zarówno szkoły, przedszkola, jak i dzienniki specjalistów i zajęć pozalekcyjnych), ale daje też możliwość tworzenia szybkich zestawień kontrolnych, by praca ta nie była żmudna i czasochłonna.

Podczas wykładu zaprezentujemy, mechanizmy ułatwiające kontrolę dzienników zarówno pod względem wprowadzania danych przez nauczycieli, jak i informacji dotyczących frekwencji, ocen czy statystyk, a także sposoby weryfikacji rozkładów materiału.

Maciej Jonek

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Łukasz Niećwieja

Czym jest Złoty abonament Optivum od VULCAN? Jakie są opcje dostępnych pakietów? Który wariant wybrać? Jak programy wchodzące w skład pakietu współpracują między sobą? Kiedy i do których programów można przesyłać dane?

Podczas prezentacji odpowiemy na te i wiele innych pytań oraz pokażemy korzyści płynące z posiadania wielu programów tej samej firmy.

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Krystyna Sikora

Istotnym elementem codziennej pracy w szkole jest planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, a także rozliczanie w zdefiniowanych okresach rozliczeniowych stałych godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw i innych godzin dodatkowych. Moduł Zastępstwa umożliwia zrealizowanie tych wszystkich zadań.

Podczas wykładu pokażemy, jak wprowadzić parametry konfiguracyjne, w jaki sposób planować zastępstwa wykorzystując wbudowane mechanizmy, a także jak dokonywać cyklicznych rozliczeń. Pokażemy również, jak przygotować niezbędne wydruki, informacje statystyczne oraz zestawienie dla płac.

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Agnieszka Rusin

Dzienniki elektroniczne już od wielu lat funkcjonują w większości polskich szkół. Zarówno administratorzy dziennika, jak i sekretarze szkolni doskonale radzą sobie z większością prac, które na co dzień w dzienniku realizują. Jednak zamykanie roku szkolnego i otwieranie nowego niejednokrotnie budzi wątpliwości – czy o niczym nie zapomnieliśmy, w jakiej kolejności wykonać poszczególne działania, co jest najważniejsze zanim nauczyciele rozpoczną pracę?

Podczas spotkania pokażemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zamykaniu starego roku szkolnego, kiedy najlepiej wykonać poszczególne operacje, a także jak przygotować dziennik przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Przemek Przybysz

Legitymacja szkolna to dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły i każda szkoła ma obowiązek taki dokument wystawić. W dzienniku elektronicznym są zgromadzone dane uczniów, w związku z czym wystawienie legitymacji może być dużo prostsze i szybsze niż ręczne wypisywanie papierowych kartoników.

Na jaką legitymację się jednak zdecydować? Minęły już czasy, że jedyną dostępną opcją była legitymacja papierowa. Teraz, w zależności od potrzeb, mamy więcej możliwości do wyboru. Podczas spotkana opowiemy o wszystkich rodzajach legitymacji oraz przedstawimy zalety i wady każdego z nich. Pokażemy również, jak w module Sekretariat przygotować każdy rodzaj legitymacji.

Maciej Jonek

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Łukasz Niećwieja

Czym jest Złoty abonament Optivum od VULCAN? Jakie są opcje dostępnych pakietów? Który wariant wybrać? Jak programy wchodzące w skład pakietu współpracują między sobą? Kiedy i do których programów można przesyłać dane?

Podczas prezentacji odpowiemy na te i wiele innych pytań oraz pokażemy korzyści płynące z posiadania wielu programów tej samej firmy.

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Przemysław Przybysz

W module Sekretariat rozpoczyna się „podróż” ucznia przez dziennik elektroniczny. To tutaj wprowadzane są jego dane, które później widnieją w dzienniku czy na witrynie ucznia i rodzica. Jednak moduł Sekretariat to nie tylko baza danych osobowych. Umożliwia on również szybkie tworzenie wydruków seryjnych czy różnego rodzaju zestawień, które ułatwiają pracę sekretarza szkolnego.

Podczas spotkania pokażemy, jak prosto i wygodnie korzystać z dostępnych w systemie szablonów, a także jak dostosować je do własnych potrzeb.

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Agnieszka Rusin

Dzienniki elektroniczne już od wielu lat funkcjonują w większości polskich szkół. Zarówno administratorzy dziennika, jak i sekretarze szkolni doskonale radzą sobie z większością prac, które na co dzień w dzienniku realizują. Jednak zamykanie roku szkolnego i otwieranie nowego niejednokrotnie budzi wątpliwości – czy o niczym nie zapomnieliśmy, w jakiej kolejności wykonać poszczególne działania, co jest najważniejsze zanim nauczyciele rozpoczną pracę?

Podczas spotkania pokażemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zamykaniu starego roku szkolnego, kiedy najlepiej wykonać poszczególne operacje, a także jak przygotować dziennik przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Przemysław Przybysz

Legitymacja szkolna to dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły i każda szkoła ma obowiązek taki dokument wystawić. W dzienniku elektronicznym są zgromadzone dane uczniów, w związku z czym wystawienie legitymacji może być dużo prostsze i szybsze niż ręczne wypisywanie papierowych kartoników.

Na jaką legitymację się jednak zdecydować? Minęły już czasy, że jedyną dostępną opcją była legitymacja papierowa. Teraz, w zależności od potrzeb, mamy więcej możliwości do wyboru. Podczas spotkana opowiemy o wszystkich rodzajach legitymacji oraz przedstawimy zalety i wady każdego z nich. Pokażemy również, jak w module Sekretariat przygotować każdy rodzaj legitymacji.

Maciej Jonek

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Łukasz Niećwieja

Czym jest Złoty abonament Optivum od VULCAN? Jakie są opcje dostępnych pakietów? Który wariant wybrać? Jak programy wchodzące w skład pakietu współpracują między sobą? Kiedy i do których programów można przesyłać dane?

Podczas prezentacji odpowiemy na te i wiele innych pytań oraz pokażemy korzyści płynące z posiadania wielu programów tej samej firmy.

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Sebastian Wasiołka

Koniec roku szkolnego wymaga przeprowadzenia konkretnych działań w systemie UONET+. Jeśli system UONET+ został połączony z Office 365, to również i tutaj należy zakończyć bieżący rok szkolny i rozpocząć nowy.

Podczas spotkania wyjaśnimy, w jaki sposób szybko i prawidłowo zakończyć rok szkolny w połączonych systemach UONET+ i Office 365. Porozmawiamy też o tym, jak przenieść materiały i zasoby edukacyjne przygotowane w narzędziach Office 365 na nowy rok szkolny oraz przygotować użytkowników do pracy od września.

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Ewa Tonder

Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej to obowiązek każdego nauczyciela wychowania przedszkolnego. W dzienniku elektronicznym przedszkola można tworzyć autorskie plany pracy, ale również korzystać z zawartych w systemie gotowych planów udostępnionych przez wydawnictwa edukacyjne.

Podczas spotkania pokażemy, w jaki sposób korzystać z planów pracy oraz jak dopasować je do swoich potrzeb. Przedstawimy także możliwości korzystania z szablonów ocen opisowych i oceny gotowości dziecka.

Radosław Wiktorski

Zapraszamy na spotkanie z trzema wyjątkowymi nauczycielami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem na wybranym przykładzie z życia zawodowego. Każda historia jest odmienna, ale łączy je jedno – mają na celu pokazanie innej pespektywy i zainspirowanie do działania. Pokazują, jak od trudnych sytuacji przejść do budowania trwałych relacji z samym sobą i otoczeniem (rodziną, uczniami, współpracownikami, przyjaciółmi). Unikatowość tych historii powoduje, że każdy z nas znajdzie powód do zadania sobie ważnych pytań, które być może będą impulsem do wprowadzenia zmiany.

Panel będzie podzielony na trzy wykłady prowadzone przez Superbelfrów – grupę pasjonatów nauczania, skupiającą wokół siebie nauczycieli, którzy chcą zmieniać oblicze edukacji. Gospodarzem panelu będzie Radosław Wiktorski, który poprowadzi Państwa przez te trzy historie i spróbuje zebrać najważniejsze wnioski i przemyślenia z każdej prelekcji.

Maciej Jonek

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Piotr Syncerek

Prowadzenie elektronicznego dziennika elektronicznego wcale nie jest tak trudne, jak się na początku wydaje. Potwierdza to wielu nauczycieli, którzy już kilka lat prowadzą dzienniki szkolne i przedszkolne. Czasami jednak pojawiają się wątpliwości, szczególnie pod koniec roku szkolnego – jak się przygotować do zamknięcia roku, jak rozpocząć kolejny rok szkolny?

Podczas spotkania pokażemy krok po kroku, jakie działania należy wykonać – od rozpoczęcia pracy z dziennikiem do zamknięcia roku szkolnego, dzięki czemu będziecie Państwo mogli zweryfikować bądź uzupełnić swoją wiedzę.

Radosław Wiktorski

Zapraszamy na spotkanie z trzema wyjątkowymi nauczycielami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem na wybranym przykładzie z życia zawodowego. Każda historia jest odmienna, ale łączy je jedno – mają na celu pokazanie innej pespektywy i zainspirowanie do działania. Pokazują, jak od trudnych sytuacji przejść do budowania trwałych relacji z samym sobą i otoczeniem (rodziną, uczniami, współpracownikami, przyjaciółmi). Unikatowość tych historii powoduje, że każdy z nas znajdzie powód do zadania sobie ważnych pytań, które być może będą impulsem do wprowadzenia zmiany.
Panel będzie podzielony na trzy wykłady prowadzone przez Superbelfrów – grupę pasjonatów nauczania, skupiającą wokół siebie nauczycieli, którzy chcą zmieniać oblicze edukacji. Gospodarzem panelu będzie Radosław Wiktorski, który poprowadzi Państwa przez te trzy historie i spróbuje zebrać najważniejsze wnioski i przemyślenia z każdej prelekcji.

Maciej Jonek

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Ewa Tonder

Wychowawcy klas 1-3 szkół podstawowych muszą przygotować oceny edukacji wczesnoszkolnej i zachowania (roczne i śródroczne) w formie opisowej. Dziennik elektroniczny UONET+ umożliwia wprowadzenie takich ocen ręcznie, ale zawiera również schematy z przygotowanymi wyrażeniami oceniającymi, które można wykorzystać, dzięki czemu ocenianie przebiega szybciej i wygodniej.

Podczas spotkania pokażemy, w jaki sposób korzystać z gotowych szablonów oceniania, a także jak przygotować własne. Omówimy też proces drukowania świadectw

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Piotr Syncerek

Wydaje się, że czasy kiedy uruchomienie dziennika elektronicznego w placówce oświatowej było znakiem innowacyjności i otwarcia na świat cyfrowy minęły bezpowrotnie. Dziś większość szkół w Polsce korzysta już z tego typu rozwiązań, a faktyczną potrzebą, zwłaszcza w ostatnim czasie, staje się rozbudowanie stosowanych narzędzi informatycznych o platformę z zasobami cyfrowymi potrzebnymi do nauczania.

Tu z pomocą przychodzi EduOne – nowe rozwiązanie firmy VULCAN. Podczas naszego spotkania zaprezentujemy czym jest ta aplikacja oraz pokażemy, jak szkoły podstawowe mogą rozpocząć pracę w programie.

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Piotr Syncerek

Prowadzenie elektronicznego dziennika elektronicznego wcale nie jest tak trudne, jak się na początku wydaje. Potwierdza to wielu nauczycieli, którzy już kilka lat prowadzą dzienniki szkolne i przedszkolne. Czasami jednak pojawiają się wątpliwości, szczególnie pod koniec roku szkolnego – jak się przygotować do zamknięcia roku, jak rozpocząć kolejny rok szkolny?

Podczas spotkania pokażemy krok po kroku, jakie działania należy wykonać – od rozpoczęcia pracy z dziennikiem do zamknięcia roku szkolnego, dzięki czemu będziecie Państwo mogli zweryfikować bądź uzupełnić swoją wiedzę.

Radosław Wiktorski

Zapraszamy na spotkanie z trzema wyjątkowymi nauczycielami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem na wybranym przykładzie z życia zawodowego. Każda historia jest odmienna, ale łączy je jedno – mają na celu pokazanie innej pespektywy i zainspirowanie do działania. Pokazują, jak od trudnych sytuacji przejść do budowania trwałych relacji z samym sobą i otoczeniem (rodziną, uczniami, współpracownikami, przyjaciółmi). Unikatowość tych historii powoduje, że każdy z nas znajdzie powód do zadania sobie ważnych pytań, które być może będą impulsem do wprowadzenia zmiany.

Panel będzie podzielony na trzy wykłady prowadzone przez Superbelfrów – grupę pasjonatów nauczania, skupiającą wokół siebie nauczycieli, którzy chcą zmieniać oblicze edukacji. Gospodarzem panelu będzie Radosław Wiktorski, który poprowadzi Państwa przez te trzy historie i spróbuje zebrać najważniejsze wnioski i przemyślenia z każdej prelekcji.

Maciej Jonek

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Przemysław Przybysz

Rozkłady materiału ułatwiają pracę z dziennikiem elektronicznym. To dzięki nim nauczyciel nie musi wpisywać tematu na każdej lekcji, wybiera jedynie temat z listy, która została wcześniej wprowadzona w rozkładzie materiału. Użytkownicy UONET+ mogą skorzystać zarówno z gotowych szablonów dostępnych w dzienniku (udostępnionych przez różne wydawnictwa), modyfikować je, jak i tworzyć własne autorskie rozkłady.

Podczas spotkania pokażemy wszystkie sposoby pracy z rozkładami materiału, aby nauczyciele mogli wykorzystać je w swojej codziennej pracy.

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Piotr Syncerek

Wydaje się, że czasy kiedy uruchomienie dziennika elektronicznego w placówce oświatowej było znakiem innowacyjności i otwarcia na świat cyfrowy minęły bezpowrotnie. Dziś większość szkół w Polsce korzysta już z tego typu rozwiązań, a faktyczną potrzebą, zwłaszcza w ostatnim czasie, staje się rozbudowanie stosowanych narzędzi informatycznych o platformę z zasobami cyfrowymi potrzebnymi do nauczania.

Tu z pomocą przychodzi EduOne – nowe rozwiązanie firmy VULCAN. Podczas naszego spotkania zaprezentujemy czym jest ta aplikacja oraz pokażemy, jak szkoły podstawowe mogą rozpocząć pracę w programie.

Marek Konieczniak

Zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas którego opowiemy o idei wydarzenia i formie, w jakiej będzie ono przebiegać. Przedstawimy też możliwości, z jakich mogą Państwo korzystać w trakcie całego spotkania.

Przywita Państwa Prezes firmy VULCAN – Jacek Różycki, a całość wydarzenia poprowadzi Marek Konieczniak, który jako gospodarz konferencji będzie towarzyszył Państwu przez całe spotkanie.

W celu sprawnego przebiegu wydarzenia, wprowadzimy Państwa krótko w zasady działania platformy, na której organizowana jest konferencja.

Sebastian Wasiołka

Wyjątkowe czasy wymusiły wyjątkowe działania, stawiając przed osobami zarządzającymi szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim uczniami i ich rodzinami nowe wyzwania, budzące olbrzymie emocje. Obecnie mamy już prawie półtora roku doświadczeń pracy zdalnej za sobą i warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym aspektom pracy pedagogicznej.

Podczas wykładu inaugurującego konferencję podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: „Jak przenieść nasze doświadczenia czy zasoby które stworzyliśmy do dalszej pracy? Na czym się skupić, a co możemy pominąć? Jak nie popełnić ponownie tych samych błędów?”.

Do loży ekspertów zaprosiliśmy dyrektorów, praktyków, doświadczonych edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując propozycje działań sprawdzonych w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Wspólnie zastanowimy się nad działaniami edukacyjnymi, koniecznymi do przeprowadzenia w placówkach edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

Łukasz Niećwieja

Wraz z nowym rokiem szkolnym zarówno w dzienniku elektronicznym, jak i systemie do obsługi biblioteki szkolnej należy zaktualizować informacje o uczniach/czytelnikach naszej biblioteki. Podczas panelu przejdziemy z Państwem przez szereg czynności, które należy wykonać w systemie, uwzględniając m.in. promocję już obecnych uczniów i importowanie danych nowych uczniów, dzięki czemu cały proces stanie się szybszy i przyjemniejszy, a biblioteka szkolna będzie w pełni przygotowany na nowy rok szkolny.

Podczas spotkanie poznają Państwo również zasady rejestrowania zastępstw w aplikacji UONET+, które bardzo często są realizowane właśnie przez bibliotekarzy szkolnych.

Radosław Wiktorski

Zapraszamy na spotkanie z trzema wyjątkowymi nauczycielami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem na wybranym przykładzie z życia zawodowego. Każda historia jest odmienna, ale łączy je jedno – mają na celu pokazanie innej pespektywy i zainspirowanie do działania. Pokazują, jak od trudnych sytuacji przejść do budowania trwałych relacji z samym sobą i otoczeniem (rodziną, uczniami, współpracownikami, przyjaciółmi). Unikatowość tych historii powoduje, że każdy z nas znajdzie powód do zadania sobie ważnych pytań, które być może będą impulsem do wprowadzenia zmiany.

Panel będzie podzielony na trzy wykłady prowadzone przez Superbelfrów – grupę pasjonatów nauczania, skupiającą wokół siebie nauczycieli, którzy chcą zmieniać oblicze edukacji. Gospodarzem panelu będzie Radosław Wiktorski, który poprowadzi Państwa przez te trzy historie i spróbuje zebrać najważniejsze wnioski i przemyślenia z każdej prelekcji.

Maciej Jonek

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny

Doświadczenie nauki zdalnej pokazuje, jaką rolę w życiu uczniów oraz nauczycieli pełni edukacja. Jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale przede wszystkim stała relacja, regularne spotkania, okazja do wyrażania siebie. Kiedy opanowaliśmy już techniki i narzędzia nauczania zdalnego można skoncentrować się na roli, jaką chcemy pełnić jako nauczyciele w życiu naszych uczniów. Warto zidentyfikować i zadbać o to, co jest potrzebne naszym uczniom w obszarze emocji, samowiedzy, postaw, relacji i wiedzy. Tak, by spotkania ze szkołą (niezależnie od tego czy będą online, czy w budynku) rozwijały młodych ludzi i pomagały realizować ich potrzeby.

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, jakie obszary życia swoich uczniów mogą wspierać nauczyciele oraz jak to robić by budować współpracę, która pozwoli szkole kompleksowo wspierać uczniów. Dzięki odkryciu swojej roli, nie tylko jako dostarczyciela wiedzy, ale również troskliwego i uważnego dorosłego łatwiej jest nam zobaczyć sens naszej pracy i radzić sobie w trudnych warunkach.

Mirosław Zalewski

Program MOL NET+ to nie tylko narzędzie wspierające codzienną pracę bibliotekarza. To właśnie dzięki tej aplikacji możemy udostępnić zasoby biblioteczne czytelnikom. Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Podczas spotkania opowiemy o tym, w jaki sposób pobrać gotowe opisy, które można z powodzeniem wykorzystać do rejestracji zasobów bibliotecznych. Omówimy również możliwości katalogu OPAC, które pozwalają przekształcić szkolną bibliotekę w nowoczesną bibliotekę działającą w chmurze.

Agnieszka Kluszczyńska

Każdego dnia do sekretariatu szkolnego wchodzą dziesiątki osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, interesantów. To, w jaki sposób zostaną przyjęci wpływa na wizerunek szkoły. To, w jaki sposób nauczyciele współpracują z sekretariatem wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób dyrektor zarządza sekretariatem wpływa na jakość pracy wszystkich pracowników.

Jeśli zatem chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako przyjazna, dostarczająca wartości oraz taka, którą warto wybrać dla swojego dziecka – potrzebujemy sekretariatu, który będzie centrum logistycznym szkoły, węzłem komunikacyjnym i co najważniejsze – wizytówką naszej szkoły.

Podczas spotkania opowiemy o narzędziach i możliwościach, które sprawią, że nasza szkoła będzie przyjaznym miejscem, które każdego dnia kształci dziesiątki młodych ludzi kolejnego pokolenia.

Piotr Syncerek

Wydaje się, że czasy kiedy uruchomienie dziennika elektronicznego w placówce oświatowej było znakiem innowacyjności i otwarcia na świat cyfrowy minęły bezpowrotnie. Dziś większość szkół w Polsce korzysta już z tego typu rozwiązań, a faktyczną potrzebą, zwłaszcza w ostatnim czasie, staje się rozbudowanie stosowanych narzędzi informatycznych o platformę z zasobami cyfrowymi potrzebnymi do nauczania.

Tu z pomocą przychodzi EduOne – nowe rozwiązanie firmy VULCAN. Podczas naszego spotkania zaprezentujemy czym jest ta aplikacja oraz pokażemy, jak szkoły podstawowe mogą rozpocząć pracę w programie.

Cennik

Informujemy, że zapisy kończymy 20.08.2021 r. o godzinie 15:00

Pakiet I
wielkość placówki do 300 uczniów
599
Koszt obejmuje:
Udział w konferencji wszystkich pracowników szkoły
Materiały merytoryczne
Zaświadczenia dla obecnych uczestników
Nagrania z wszystkich wykładów dostępne do końca września
Możliwość zadawania indywidualnych pytań konsulatom VULCAN
Dodatkowe materiały dla rodziców i uczniów
Pakiet II
wielkość placówki 301-1200 uczniów
899
Koszt obejmuje:
Udział w konferencji wszystkich pracowników szkoły
Materiały merytoryczne
Zaświadczenia dla obecnych uczestników
Nagrania z wszystkich wykładów dostępne do końca września
Możliwość zadawania indywidualnych pytań konsulatom VULCAN
Dodatkowe materiały dla rodziców i uczniów
Pakiet III
wielkość placówki powyżej 1200 uczniów
1299
Koszt obejmuje:
Udział w konferencji wszystkich pracowników szkoły
Materiały merytoryczne
Zaświadczenia dla obecnych uczestników
Nagrania z wszystkich wykładów dostępne do końca września
Możliwość zadawania indywidualnych pytań konsulatom VULCAN
Dodatkowe materiały dla rodziców i uczniów

Pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konferencji. Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt.

Jak zapisać się na konferencję?

1. Prosimy przejść na stronę www.nowoczesnaszkola.vulcan.edu.pl i uzupełnić formularz zapisu. Formularz powinna wypełnić jedna osoba wskazana przez dyrektora, zapisując całą placówkę.

2. Tydzień przed konferencją, na wskazany w formularzu zapisu adres mailowy otrzymają Państwo wiadomość z linkiem do kwestionariusza. Maila należy przesłać wszystkim pracownikom szkoły, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu 25.08.2021r. 

3. Kwestionariusz będzie składał się z pytań o: imię, nazwisko, adres email (każda osoba powinna wpisać unikatowy adres email, co oznacza, że 2 osoby nie będą mogły użyć tego samego adresu), stanowisko pracy, pełną nazwę placówki oraz miejscowość.

4. Po wypełnieniu kwestionariusza zostaną przydzielone dostępy do platformy Pine, na której odbywać się będzie konferencja. O przyznanym dostępie dowiedzą się Państwo z wiadomości, która przyjdzie bezpośrednio na podane (w kwestionariuszu) adresy mailowe. Razem z nim otrzymają Państwo film instruktażowy, dzięki któremu poruszanie się po platformie będzie jeszcze prostsze.

  

Kiedy placówka otrzyma potwierdzenie udziału w konferencji? 

Potwierdzenie wysyłane jest automatycznie na adres mailowy podany podczas rejestracji placówki. Prosimy również o sprawdzenie folderu spam, a w przypadku nieotrzymania potwierdzenia o kontakt z nami. 

Aby potwierdzić udział, należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam udział”, znajdujący się w treści otrzymanego e-maila. W przypadku braku kliknięcia, udział w konferencji nie zostanie potwierdzony. 

  

Jak będzie realizowana konferencja? 

Konferencja będzie realizowana w pełni zdalnie w formie transmisji na żywo. Każda z zapisanych osób po wypełnieniu kwestionariusza przesłanego przez przedstawiciela placówki otrzyma na swój adres email dostęp do platformy Pine, który umożliwi uczestnictwo w konferencji 25 sierpnia. Potrzebują Państwo jedynie urządzenia (komputer, laptop, smartfon, tablet) podłączonego do Internetu.

W ramach pakietu konferencyjnego otrzymują Państwo dostęp do wszystkich paneli i uczestnicy sami będą wybierali panele, w których chcą uczestniczyć. 

Podczas wykładów dotyczących aplikacji przewidziany jest również panel „Pytań i odpowiedzi”, podczas którego prelegenci odpowiedzą na najczęściej zadawane przez uczestników pytania. 

Czy konferencja będzie nagrywana i w jaki sposób udostępnione zostaną nagrania? 

Konferencja będzie nagrywana, a nagrania zostaną umieszczone na stronie Centrum Kompetencji VULCAN i będą dostępne do 30 września. 

Czy uczestnicy otrzymają zaświadczenia? 

Na podstawie listy osób zapisanych z danej placówki oraz obecności na wydarzeniu zostaną wystawione zaświadczenia i przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy placówki. Zaświadczenia będą wystawiane wyłącznie osobom obecnym na konferencji. 

Czy obowiązuje limit osób, które mogą uczestniczyć w konferencji? 

Nie, w ramach pakietu uczestnictwa mogą Państwo zarejestrować wszystkie osoby ze swojej placówki. To Państwo decydują, ile osób będzie uczestniczyć w konferencji. Cena zależy wyłącznie od wielkości placówki. 

W jakim terminie placówka może zrezygnować z konferencji bez ponoszenia kosztów? 

Rezygnacja placówki z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów jest możliwa do 10 dni roboczych przed wydarzeniem. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Rezygnacja” znajdujący się w mailu potwierdzającym zapis lub napisać wiadomość mailową na adres cok@vulcan.edu.pl. Po tym terminie placówka jest zobowiązana zapłacić całą kwotę, zgodnie z wybranym pakietem konferencyjnym. 

Faktura za udział 

Na jakie dane zostanie wystawiona faktura?
Na fakturze zajdą się dane wpisane do formularza zapisu. Będą to odpowiednio: Dane pracodawcy – odbiorca faktury, Dane płatnika – płatnik faktury. Faktura zostanie wystawiona z uwzględnieniem centralizacji VAT-u. 

Kiedy placówka otrzyma fakturę?
Faktura jest wysyłana pocztą do 14 dni po konferencji. 

Faktura została błędnie wystawiona, co zrobić?
W celu dokonania korekty prosimy o kontakt z osobą, której dane widnieją na fakturze. 

Kontakt

Pytania dotyczące zapisów, faktur, zaświadczeń

t: 71 757 29 29, wew. 3, następnie: 1-szkolenia
m: cok@vulcan.edu.pl

Anna Pełka

menadżer ds. rozwoju usług

Pytania merytoryczne
m: Anna.Pelka@vulcan.edu.pl

Klaudia Ripa

młodszy specjalista ds. marketingu

Pytania organizacyjne
m: konferencje@vulcan.edu.pl

Magdalena Budaj

specjalista ds. jakości nauczania

Pytania organizacyjne
m: Magdalena.Budaj@vulcan.edu.pl