Prelegenci

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach

Jest ekspertem w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa w edukacji, podczas których kładzie nacisk na uruchamianie naturalnych mechanizmów motywacyjnych człowieka. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych, łącząc umiejętności wykorzystania narzędzi z praktyką budowania relacji przy komunikacji zapośredniczonej. Należy do konsorcjum trenerskiego POWER.

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach
Agnieszka Rusin
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Z wykształcenia socjolog, z doświadczenia trener. Od zawsze związana zawodowo z branżą IT. Wspiera użytkowników programów VULCAN w pracy z dziennikiem elektronicznym i w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych. Pomaga samorządom podczas rekrutacji do przedszkoli i szkół. Nie są jej obce nowoczesne narzędzia służące do zdalnego nauczania. Szkolenia są jej pasją, nie boi się też nowych wyzwań.

Agnieszka Rusin
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu
Ewa Tonder
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Od dziesięciu lat jest trenerem w firmie VULCAN. Zajmuje się wdrożeniami arkuszy organizacyjnych, dzienników elektronicznych, systemów elektronicznej rekrutacji oraz programów kadrowo-płacowych. Każde spotkanie z klientem to dla niej nowe wyzwanie, dlatego wciąż się rozwija starając się przygotować do różnych sytuacji.

Ewa Tonder
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Maciej Jonek
Psycholog, nauczyciel, wykładowca akademicki

Jako szkoleniowiec i edukator pracuje z nauczycielami, kadrą zarządzającą oświatą, rodzicami i uczniami. Specjalizuje się w zakresie diagnozy psychologicznej specjalnych potrzeb edukacyjnych, osobowości i potencjału twórczego oraz zawodowego. Pokazuje jak skutecznie wychowywać i uczyć oraz korzystać z technologii. Jest aktywnym członkiem internetowych społeczności nauczycielskich i blogerem.

Maciej Jonek
Psycholog, nauczyciel, wykładowca akademicki
Piotr Syncerek
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Z firmą VULCAN związany od 13 lat. Od ponad roku, jako trener i doradca wspiera użytkowników programów VULCAN. Specjalizuje się w systemach takich jak: Arkusz, UONET+, Nabór, Stołówka oraz Magazyn. Z przyjemnością odpowiada na każde pytanie zadane mu prze klienta, a jeśli w danej chwili nie zna odpowiedzi, robi wszystko aby pogłębić swoją wiedzę – wszystko po to, aby wdrożenie okazało się skuteczne.

Piotr Syncerek
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Przemysław Przybysz
Product Owner

Jest informatykiem i menadżerem z wykształcenia, zaś edukatorem z zawodu. Z oświatą związany od 19 lat – najpierw był nauczycielem, a od 14 lat pracuje jako trener. Specjalizuje się we wdrożeniach systemów wspierających dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową. Co roku pomaga też samorządom w przeprowadzaniu elektronicznej rekrutacji. Udziela również konsultacji w licznych projektach unijnych.

Przemysław Przybysz
Product Owner
Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Od ponad 10 lat specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą
Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego

Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej
Mirosław Zalewski
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta stara się wykorzystywać w obecnej pracy trenera. Specjalizuje się we wdrożeniach systemów ułatwiających pracę pracownikom jednostek oświatowych, m.in. e-dziennika UONET+ i systemu bibliotecznego MOL NET+. Wspiera też samorządy w ich codziennej pracy, głównie w zakresie zarządzania finansami oświaty.

Mirosław Zalewski
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Marzena Dec
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Z firmą VULCAN związana od 1998 roku. Współtworzyła pierwszy oddział firmy w Katowicach. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności pracując jako trener. Jest ekspertem w zakresie dzienników elektronicznych i arkuszy organizacyjnych. Koordynuje elektroniczny system rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych na terenie całego województwa śląskiego.

Marzena Dec
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń
Marek Konieczniak
Tłumacz, wydawca

Pasjonat odkrywania humanistycznej roli technologii informacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły, w której wdrożył system informatycznego wsparcia zarządzania oświatą. Pracował w firmie VULCAN na stanowisku dyrektora oddziału w Katowicach oraz pełnomocnika zarządu ds. innowacyjności. Tłumacz książek „Pracować inaczej” oraz „Korporacyjni rebelianci”. Prowadzi własne wydawnictwo

Marek Konieczniak
Tłumacz, wydawca