I Kongres Szkół i Przedszkoli

I Kongres Szkół i Przedszkoli „Nowoczesna Szkoła z VULCAN” odbył się w trybie online. Ponad 10 tysięcy uczestników zgromadziło się 25.08.2021 r. na platformie, na której przeprowadzono 17 wykładów podzielonych na 5 bloków tematycznych. Kongres skierowany był do dyrektorów szkół i przedszkoli, sekretarzy szkolnych, administratorów e-dziennika, a także nauczycieli przedszkoli i wszystkich klas szkół podstawowych i średnich.

Kongres dla użytkowników dziennika elektronicznego UONET+ dostosowany był do różnych grup odbiorców. Prelegenci, podczas wykładów na żywo, przedstawili nowe funkcje systemu oraz gotowe rozwiązania, które uczestnicy mogą samodzielnie wykorzystać w codziennej pracy. Wydarzenie poprowadzili specjaliści w dziedzinie UONET+.

Tematy wystąpień

Jak wykorzystać doświadczenia nauki zdalnej do nauki stacjonarnej – dobre praktyki, wnioski, rekomendacje (D,S,A,NP, N13,N48,B)
Sebastian Wasiołka, ekspert ds. edukacji zdalnej

Jak w dzienniku elektronicznym zamknąć bieżący rok oraz przygotować aplikację do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (D,S,A)
Agnieszka Rusin, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – lider zespołu

Tworzenie i modyfikacja planów pracy, wykorzystanie ich w dziennym zapisie pracy oraz wzorce ocen w oddziałach przedszkolnych (NP)
Ewa Tonder, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Jakie czynności w dzienniku powinien wykonać nauczyciel przed zamknięciem roku szkolnego (N13,N48)
Piotr Syncerek, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w MOL NET+ oraz rejestracja zastępstw w UONET+ (B)
Łukasz Niećwieja, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Jak prowadzić nadzór pedagogiczny w dzienniku elektronicznym? Funkcje i możliwości systemu wspierające dyrektora (D)
Krystyna Sikora, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

E-legitymacje, m-legitymacje czy legitymacje papierowe? (S,A)
Przemysław Przybysz, product owner

Superbelfrzy – trzy osobowości, trzy historie, wiele inspiracji (NP, N13,N48,B)
Radosław Wiktorski, ekspert zarządzania oświatą

Rola edukacji w życiu uczniów i nauczycieli – perspektywa na nadchodzący rok szkolny (D,S,A,NP, N13,N48,B)
Maciej Jonek, psycholog, nauczyciel, wykładowca akademicki

Możliwości aplikacji dostępnych w ramach Złotego abonamentu i pakietu przedszkolnego oraz proces wymiany danych między różnymi systemami firmy VULCAN (D,S,A)
Łukasz Niećwieja, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Jak tworzyć i modyfikować szablony oceny opisowej? Drukowanie świadectw dla klas 1-3 (N13)
Ewa Tonder, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Tworzenie i modyfikacja rozkładów materiałów (N48)
Przemysław Przybysz, product owner

MOL NET+ – pobieranie opisów z Biblioteki Narodowej lub innych źródeł, katalog OPAC (B)
Mirosław Zalewski, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Przyszłość szkoły. Wizerunek szkoły od pierwszego wejrzenia (D,S,A,NP, N13,N48,B)
Agnieszka Kluszczyńska, ekspert oświatowy, trener, coach

Efektywne wykorzystanie modułu Zastępstw w codziennej pracy (D)
Krystyna Sikora, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Wykorzystanie wydruków i zestawień dostępnych w module Sekretariat w codziennej pracy (S)
Przemysław Przybysz, product owner

Archiwizacja danych po nauce zdalnej w połączonych systemach UONET+ oraz Office 365 (A)
Sebastian Wasiołka, ekspert ds. edukacji zdalnej

Rozpoczęcie pracy w programie EduOne dla szkół podstawowych (N13,N48,B)
Piotr Syncerek, konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Legenda (adresaci poszczególnych wykładów): D – dyrektor, S – sekretarz , A – administrator, NP – nauczyciele przedszkola, N13 – nauczyciele klas 1-3, N48 – nauczyciele klas 4-8 i szkoły średnie, B – bibliotekarz