Zapraszamy do udziału w Kongresie

Ważna informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na postępującą kolejną falę pandemii zdecydowaliśmy się przenieść IV Kongres Ochrony Danych Osobowych na bardziej sprzyjający, wiosenny termin (marzec/kwiecień 2022 r.). Taką decyzję podjęliśmy biorąc również pod uwagę oczekiwania naszych klientów, którzy w większości preferują udział w Kongresie w formie stacjonarnej, podczas której mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami i poznać ekspertów.
O dokładnej dacie Kongresu poinformujemy Państwa najszybciej, jak to będzie możliwe. IV Kongres ODO zostanie również wzbogacony merytorycznie o tematy dotyczące zmian w przepisach, jakie wejdą w tym roku.

 

Serdecznie zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz dyrektorów placówek oświatowych do udziału w IV edycji Kongresu poświęconego ochronie danych osobowych w oświacie. To największe tego typu wydarzenie w kraju, które co roku gromadzi osoby chcące
zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę z dziedziny ODO.
 

Jak co roku, spotkamy się w gronie praktyków i ekspertów, aby przejrzeć się bliżej najważniejszym tematom
z zakresu ochrony danych osobowych w oświacie.
 

Obecna sytuacja w kraju sprawia, że codziennie w pracy jednostek oświatowych zdarzają się nowe, nietypowe sytuacje, które generują wiele pytań dotyczących ochrony danych. W tym roku skupimy się na wyposażeniu Inspektorów w wiedzę i narzędzia ułatwiające pracę w ciągle zmieniających się warunkach. 

Gotowe rozwiązania

Praktyczna wiedza

Przykłady z życia szkoły

Skuteczne narzędzia pracy

0 przeszkolonych osób

0 poruszonych tematów

0 wybitnych ekspertów oświatowych

0 zrealizowane edycje

Prelegenci

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach

Jest ekspertem w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa w edukacji, podczas których kładzie nacisk na uruchamianie naturalnych mechanizmów motywacyjnych człowieka. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych, łącząc umiejętności wykorzystania narzędzi z praktyką budowania relacji przy komunikacji zapośredniczonej. Należy do konsorcjum trenerskiego POWER.

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach
Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Za najważniejsze w swojej pracy uważa wspieranie ucznia w jego rozwoju, szczególną uwagę zwraca na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jest wykładowcą i konsultantem w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, DSW we Wrocławiu w zakresie zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego i metodycznego oraz komunikacji interpersonalnej.

Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO

Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Jako nauczyciel i pracownik samorządowy wydziału oświaty zyskał szerokie doświadczenie doradcze. Obecnie związany z firmą VULCAN, gdzie w ostatnich 4 latach przeszkolił z obszaru RODO ponad 4000 osób, w tym dyrektorów szkół, inspektorów ochrony danych, nauczycieli i pracowników JST.

Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO
Przemysław Śmiejek
Ekspert z obszaru RODO

Od 2011 roku zajmuje się tematyką ochrony danych. W latach 2011-2020 czuwał nad ochroną danych w gliwickich szkołach i przedszkolach (jako ABI, ASI oraz IOD). Od 2020 roku stały współpracownik VULCAN, zastępca inspektora ochrony danych.

Przemysław Śmiejek
Ekspert z obszaru RODO
Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą i RODO

Od ponad 10 lat specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą i RODO
Rafał Bieniek
Ekspert prawa oświatowego, Inspektor Ochrony Danych

Pracuje w Kuratorium Oświaty w Łodzi, gdzie zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania oświaty oraz dostępem do informacji publicznej. Pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych zarówno w administracji publicznej, jak i szkołach. Uczestniczy w pracach opiniodawczo-doradczych zajmujących się problematyką zarządzania funduszami Unii Europejskiej. Ekspert w obszarach prawa, kontroli zarządczej, RODO.

Rafał Bieniek
Ekspert prawa oświatowego, Inspektor Ochrony Danych

Partner Kongresu

Program

Radosław Wiktorski

W połowie stycznia 2021 roku polski UODO opublikował wytyczne przyjęte przez Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyj-nym. Wydaje się, że dokument ten w środowisku edukacyjnym przeszedł zupełnie bez echa, a to ważne wytyczne, którymi – czego zarówno z formalnego, jak i praktycznego punktu wi-dzenia należy się spodziewać – będzie kierował się polski organ przy analizie i rozstrzyganiu spraw dotyczących przetwarzania danych dzieci w szkołach.
Wystąpienie zostanie poświęcone przedstawieniu syntezy tego dokumentu, ze szczególnym uwzględnieniem nieoczywistych lub problematycznych kwestii.

10:30-10:45

Piotr Armatowski, Agnieszka Kluszczyńska

Portale społecznościowe, jak nazwa wskazuje, tworzą społeczności. I różnymi sposobami próbują zwiększyć aktywność użytkowników. Jednocześnie oferują możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

Możemy traktować Facebook wyłącznie jako zagrożenie – uzależnienie, utratę prywatności, zagrożenie dla bezpieczeństwa… Jednak oferuje on nam również pewne możliwości. Szkoły nie ocenia się już po budynku, tylko po tym, jakie ma media społecznościowe. To one dają nam dziś możliwość budowania wizerunku szkoły, ale także realizowania celów dydaktycznych i wychowawczych.
Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystać portale społecznościowe, co warto publikować na Facebooku szkoły, a na jakie zagrożenia uważać i jak unikać pułapek portali społecznościowych? Czy jest to właściwie narzędzie do komunikacji z rodzicami? Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas wystąpienia.

Przemysław Śmiejek

Wydaje się, że tak prozaiczna czynność, jaką jest nadawanie i odbieranie upoważnień powinna być zadaniem łatwym, krótkim i niewzbudzającym emocji. W praktyce jednak największe prawnicze sławy świata ochrony danych wciąż interpretują prawo krajowe i unijne oraz radzą, jak poprawnie prowadzić tę czynność, zwłaszcza w obecnym pandemicznym świecie pracy zdalnej i rozproszonej.

Dla Państwa wygody przedstawimy podczas wystąpienia najważniejsze wnioski i zarekomendujemy warte uwagi metody przydzielania, a także odbierania takich upoważnień.

Przemysław Śmiejek

Przyćmione przez sławę RODO, może trochę zapomniane, w świecie jednostek oświatowych funkcjonuje rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Co jakiś czas zyskuje swoje pięć minut sławy, gdy w tym czy innym rejonie kraju pojawiają się zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej: Jak tam u Was realizacja corocznego audytu KRI? A wtedy na niektóre placówki oświatowe pada blady strach. Czy słusznie?

Podczas wystąpienia wskażemy, gdzie audyt KRI zbiega się z audytami wynikającymi z RODO, a gdzie pomoc inspektora nie będzie wystarczająca i dyrektor powinien sięgnąć po wsparcie.

11:45-12:00

Bogusława Mandat, Rafał Bieniek

Po trzech latach funkcjonowania RODO każdy ma własne doświadczenia na temat tego, jak może i jak powinien funkcjonować w placówkach oświatowych system ochrony danych. Niniejszy panel to rozmowa doświadczonych dyrektorów placówek, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda w praktyce realizacja obowiązków, jakie nakłada na administratora RODO.

Poruszymy między innymi zagadnienia dotyczące tego, jak wygląda współpraca dyrektora z IOD, w jakim zakresie JST angażuje się w proces ochrony danych w jednostce oświatowej, co udało się zrobić, a co chcemy zrobić w najbliższym czasie dla zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz jak wygląda wdrożenie nowego pracownika pod kątem ochrony danych osobowych.

Rafał Bieniek

Wciąż zmagamy się z problemami występującymi na styku przepisów o ochronie danych osobowych z przepisami o dostępie do informacji publicznej. Dlatego podczas spotkania porozmawiamy o tym, jaki jest tryb i formy dostępu do informacji publicznej oraz omówimy sposoby godzenia stosowania przepisów kształtujących zasady ochrony danych osobowych z konstytucyjnym prawem do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Odpowiemy też na pytanie, jak zgodnie z przepisami prawa wyodrębniać informacje publiczne i dane osobowe. Wskażemy praktyczne stosowanie rozwiązań prawnych.

Poruszymy też ważny temat dotyczący tego, kiedy odmówić udostępnienia informacji publicznej przez wzgląd na ochronę danych osobowych oraz kiedy przepisy prawa obligują organ do wydania decyzji administracyjnej, a kiedy istnieją inne możliwości rozpatrzenia sprawy. Nawiążemy również do obowiązków administratora danych, które pozostają w bezpośrednim związku z przetwarzaniem danych przy realizacji dostępu do informacji publicznej.

Przemysław Śmiejek

Hasło „naruszenie ochrony danych” jest tym, czego nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć. Jak jednak mawiał mój trener pierwszej pomocy: Obyś nigdy nie musiał z tego korzystać, ale naucz się. I tak jak w przypadku pierwszej pomocy, lepiej nie szukać metod postępowania, gdy już są potrzebne, tak zdecydowanie lepiej przygotować sobie różne scenariusze na ewentualność naruszenia ochrony danych i co jakiś czas odkurzyć pamięć o nich. O tym właśnie, jak przygotować się na sytuację naruszenia porozmawiamy podczas naszego spotkania – tak na wszelki wypadek.

Zresztą – nie bójmy się reagować na naruszenia. Większym problemem będzie dla administratora zamiecenie sprawy pod dywan niż zmierzenie się z nią w sposób właściwy. Świadomość, że nic nie zostało zaniedbane na tej ścieżce oszczędzi zbędnego tłumaczenia się przed Prezesem UODO.

14:45-15:00

Agnieszka Kluszczyńska

Niewiedza czy obawa? A może strach karą lub poczucie wstydu? Jakie mogą być bariery związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych? W jaki sposób prowadzić szkolenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych, aby niwelować te bariery?
Podczas wykładu zaproponujemy gotowy pakiet szkoleniowy, w którym znajdą Państwo treści i zadania, dzięki którym z łatwością przeprowadzą szkolenie dotyczące postępowania w przypadku naruszeń danych osobowych.

W pakiecie zawarliśmy materiały w zakresie niezbędnej wiedzy dotyczącej incydentów i naruszeń w ochronie danych osobowych, praktyczne ćwiczenia oparte na przełamywaniu barier psychologicznych towarzyszących zgłaszaniu nieprawidłowości, związanych m. in. z dylematem lojalności koleżeńskiej oraz pomysły na kotwiczenie odpowiedzialności we współpracy w miejsce strachu przed karą. Podajemy również przykłady dobrych praktyk w zakresie wprowadzania zmiany w sferze ochrony danych w sytuacji, gdy uprzednie rozwiązania okazały się niewystraczające.

Piotr Armatowski

Trudno prowadzić skuteczny proces nauczania, nie widząc reakcji po drugiej stronie – mimiki drugiej osoby czy gestów, którymi podkreśla swoje wypowiedzi. Bez tego lekcja może wydać się mniej ludzka. Włączona kamera pozwala też upewnić się, czy uczeń faktycznie jest obecny na lekcji.

Chcemy, żeby proces dydaktyczny był skuteczny, ale też bezpieczny dla każdej ze stron. Używanie kamer podczas lekcji zdalnych budzi wiele emocji. Obawiają się tego zarówno uczniowie, jak nauczyciele. Używanie kamer, pokazywanie siebie oraz swojego otoczenia ingeruje w naszą prywatność. Obawiamy się nagrywania bez naszej wiedzy i zgody, udostępnienia wizerunku naszego lub naszych uczniów.

Czy szkoła może wymagać włączenia kamer? Jakie mogą być konsekwencje upublicznienia nagrania lekcji online? To tylko wybrane pytania, na które odpowiemy w trakcie wystąpienia.

Cennik

Pakiet online
390
Koszt pakietu obejmuje:
udział w kongresie
materiały merytoryczne
zaświadczenie o uczestnictwie

Pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Kongresu. Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt.

Jak zapisać się na Kongres?

Wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz się”, a następnie wypełnić formularz zapisu.

Czy liczba miejsc udziału w Kongresie jest ograniczona?

Tak. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy uczestnicy otrzymają zaświadczenia?

Na podstawie listy zapisanych osób oraz obecności na Kongresie zostaną wystawione zaświadczenia i przekazane uczestnikom w formie papierowej na wydarzeniu.

Nie mogę wziąć udziału w Kongresie, co zrobić?

Rezygnacja z udziału w Kongresie bez ponoszenia kosztów jest możliwa do 10 dni roboczych przed wydarzeniem. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Rezygnacja” znajdujący się w mailu potwierdzającym zapis lub napisać wiadomość mailową na adres cok@vulcan.edu.pl. Po tym terminie pracodawca jest zobowiązany zapłacić całą kwotę, zgodnie z wybranym pakietem konferencyjnym.

Czy w sytuacji, kiedy nie będę mogła/mógł uczestniczyć w Kongresie możliwe jest znalezienie zastępstwa?

Tak. Istnieje możliwość zmiany uczestnika, jednak należy o tym poinformować organizatora.

Faktura za udział

Na jakie dane zostanie wystawiona faktura?
Na fakturze zajdą się dane wpisane do formularza zapisu. Będą to odpowiednio: Dane pracodawcy – odbiorca faktury, Dane płatnika – płatnik faktury. Faktura zostanie wystawiona z uwzględnieniem centralizacji VAT-u.

Kiedy otrzymam fakturę?
Faktura jest wysyłana pocztą do 14 dni po Kongresie.

Faktura została błędnie wystawiona, co zrobić?
W celu dokonania korekty prosimy o kontakt z osobą, której dane widnieją na fakturze.

Osoby do kontaktu

Klaudia Ripa

młodszy specjalista ds. marketingu

Pytania organizacyjne
t: 532 080 621
m: Klaudia.Ripa@vulcan.edu.pl

Anna Pełka

menadżer ds. rozwoju usług

Pytania merytoryczne
t: 539 679 410
m: Anna.Pelka@vulcan.edu.pl

Magdalena Budaj

specjalista ds. jakości nauczania

Pytania o faktury, zaświadczenia
t: 602 528 691
m: Magdalena.Budaj@vulcan.edu.pl