Termin Kongresu

18 listopada 2021 r.

Lokalizacja Kongresu

DB Hotel
Strzegomska 3,
53-611 Wrocław

Kontakt

Klaudia.Ripa@vulcan.edu.pl