Zapraszamy do udziału w Kongresie

Serdecznie zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz dyrektorów placówek oświatowych do udziału w IV edycji Kongresu poświęconego ochronie danych osobowych w oświacie. To największe tego typu wydarzenie w kraju, które co roku gromadzi osoby chcące
zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę z dziedziny ODO.
 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się we Wrocławiu. Jak co roku, spotkamy się w gronie praktyków i ekspertów, aby przejrzeć się bliżej najważniejszym tematom
z zakresu ochrony danych osobowych w oświacie.
 

Obecna sytuacja w kraju sprawia, że codziennie w pracy jednostek oświatowych zdarzają się nowe, nietypowe sytuacje, które generują wiele pytań dotyczących ochrony danych. W tym roku skupimy się na wyposażeniu Inspektorów w wiedzę i narzędzia ułatwiające pracę w ciągle zmieniających się warunkach. 

Gotowe rozwiązania

Praktyczna wiedza

Przykłady z życia szkoły

Skuteczne narzędzia pracy