Osoby do kontaktu

Klaudia Ripa

młodszy specjalista ds. marketingu

Pytania organizacyjne
t: 532 080 621
m: Klaudia.Ripa@vulcan.edu.pl

Anna Pełka

menadżer ds. rozwoju usług

Pytania merytoryczne
t: 539 679 410
m: Anna.Pelka@vulcan.edu.pl

Magdalena Budaj

specjalista ds. jakości nauczania

Pytania o faktury, zaświadczenia
t: 602 528 691
m: Magdalena.Budaj@vulcan.edu.pl