Prelegenci

Kajetan Komar-Komarowski
Radca prawny

Wspólnik zarządzający Kancelarią Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp.k., która w roku 2021 zajęła I miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych w kategorii: „Nowe prawo - usługi prawnicze w formule direct”, organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”. Wykładowca licznych konferencji i szkoleń z zakresu prawa oświatowego, gospodarczego, podatkowego oraz administracyjnego w  Polsce i za granicą.

Kajetan Komar-Komarowski
Radca prawny
Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Za najważniejsze w swojej pracy uważa wspieranie ucznia w jego rozwoju, szczególną uwagę zwraca na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jest wykładowcą i konsultantem w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, DSW we Wrocławiu w zakresie zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego i metodycznego oraz komunikacji interpersonalnej.

Bogumiła Mandat
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Rafał Bieniek
Ekspert prawa oświatowego, Inspektor Ochrony Danych

Pracuje w Kuratorium Oświaty w Łodzi, gdzie zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania oświaty oraz dostępem do informacji publicznej. Pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych zarówno w administracji publicznej, jak i szkołach. Uczestniczy w pracach opiniodawczo-doradczych zajmujących się problematyką zarządzania funduszami Unii Europejskiej. Ekspert w obszarach prawa, kontroli zarządczej, RODO.

Rafał Bieniek
Ekspert prawa oświatowego, Inspektor Ochrony Danych
Przemysław Śmiejek
Ekspert z obszaru RODO

Od 2011 roku zajmuje się tematyką ochrony danych. W latach 2011-2020 czuwał nad ochroną danych w gliwickich szkołach i przedszkolach (jako ABI, ASI oraz IOD). Od 2020 roku stały współpracownik VULCAN, zastępca inspektora ochrony danych.

Przemysław Śmiejek
Ekspert z obszaru RODO
Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach

Jest ekspertem w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa w edukacji, podczas których kładzie nacisk na uruchamianie naturalnych mechanizmów motywacyjnych człowieka. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych, łącząc umiejętności wykorzystania narzędzi z praktyką budowania relacji przy komunikacji zapośredniczonej. Należy do konsorcjum trenerskiego POWER.

Agnieszka Kluszczyńska
Ekspert oświatowy, trener, coach
Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO

Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Jako nauczyciel i pracownik samorządowy wydziału oświaty zyskał szerokie doświadczenie doradcze. Obecnie związany z firmą VULCAN, gdzie w ostatnich 4 latach przeszkolił z obszaru RODO ponad 4000 osób, w tym dyrektorów szkół, inspektorów ochrony danych, nauczycieli i pracowników JST.

Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO
Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Od ponad 10 lat specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Partner Kongresu