Mieczysława Szymańska
Certyfikowany doradca podatkowy

Mierzenie szczęścia nie jest proste. Nie ma bowiem jednej jednoznacznej definicji i miary szczęścia. Dążenie do niego często jest jeszcze trudniejsze.
Czy dążenie do przyjemności i satysfakcji to, to samo? Po czym poznać, że je osiągnęliśmy? Czy w ogóle musimy dążyć do szczęścia? Skąd się bierze? W co lepiej inwestować? Ile to dążenie może nas kosztować?
Podczas spotkania poruszymy wiele pytań. Przyglądniemy się dostępnym badaniom i wnioskom płynącym z nich dla każdego człowieka. Postaramy się lepiej zrozumieć czym jest przyjemność, radość, satysfakcja, szczęście, spełnienie.
Każdy uczestnik kongresu będzie mieć szansę znaleźć swoje odpowiedzi, inspiracje i praktyczne wskazówki. Część na pewno podejmie ważne osobiste decyzje.

13:00-14:15

Mieczysława Szymańska.
Certyfikowany doradca podatkowy

Często zaniedbywanym bądź też niewłaściwie rozumianym przez jednostki zagadnieniem jest kwestia polityki rachunkowości. Polityka to dokumentacja opisująca zasady rachunkowości obowiązujące daną jednostkę. Nie rzadko zdarza się, że jednostki „funkcjonują” bez żadnej polityki, gdyż uważają, że jest ona im do niczego niepotrzebna. Uzasadniają to tym, że przecież ich rachunkowość jest zgodna z ustawą o rachunkowości, więc co i po co tu dodatkowo opisywać? Po co jest nam polityka rachunkowości, skoro biegły nie bada naszych sprawozdań??? Powiedziane jest że polityka ma odzwierciedlać specyfikę danej jednostki, ma być dostosowana do zadań, struktur źródeł finansowania. Jak to zrobić w sposób praktyczny i właściwy?????
Na jakich podstawach prawnych wydawać zasady rachunkowości czy tylko ustawa o rachunkowości czy może inne ….przecież polityka musi opierać się na solidnych podstawach prawnych a działalność jednostek musi odbywać się w granicach określonych prawem….. A co ze stosowaniem uproszczeń, dlaczego nie zawsze można zastosować uproszczenia , czym jest zasada istotności i co oznacza ujemny wpływ na wynik finansowy i przede wszystkim jak określić co jest istotne a co nie ?? Jak prawidłowo napisać politykę rachunkowości z uwzględnieniem stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie rozliczania środków na realizacją zadań w zakresie kształcenia specjalnego oraz wymagających stosowania w szkołach ogólnodostępnych specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ewidencji centralnej VAT czy też sporządzania jednolitych sprawozdań finansowych oraz na jakie aspekty zwracają organy kontrolne. Na te wszystkie pytania uzyskacie Państwo odpowiedz na kongresie

Radosław Wiktorski
Ekspert zarządzania oświatą

Podczas wykładu dowiesz się:

- dlaczego księgowa może być dobrym celem ataku cyberprzestępcy;
- w jaki sposób przestępcy najczęściej wykorzystują nasze słabości (nasze, nie systemów!);
- jakie nawyki w pracy z komputerem, które wszyscy mamy, mogą być niebezpieczne;
- jakie są podstawowe zasady, których należy przestrzegać, by nie stać się ofiarą ataku;
- jak wykorzystać wiedzę „służbową” do poprawy bezpieczeństwa „prywatnego”.

16:15-17:00

Bożena Graboń
Trenerka planowania wydatków

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak zmieniły się podstawy prawne w zakresie organizacji i finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• w jaki sposób przestrzegać zasad celowości i racjonalności wydatków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli,
• o rodzajach wydatków, które mogą być ponoszone w związku z realizacją dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
• kto może szkolić nauczycieli,
• jakie są formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• kto dysponuje środkami przeznaczonymi na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

18:00-20:00

Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft
Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft
Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft
Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft
Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft
Grawit Nosiadek
Długoletni praktyk PKZP

Podczas wykładu dowiesz się:

• jak aktualne przepisy mają się względem planowanych zmian wprowadzanych ustawą o KZP,
• kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak można się wypisać z kasy wg nowych przepisów,
• o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
• o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich ignorowania,
• o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,
• o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji programu wspomagającego prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych.

Sylwester Kokot
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• jak wykonywać zestawienia kontrolne,
• z czego korzystać w celu wykonania poprawnych zestawień kontrolnych,
• jak analizować i poprawiać znalezione błędy.

11:15-12:00

Marketing Manager - KeySoft
Krzysztof Kulik
Konsultant VULCAN

Podczas wykładu dowiesz się:
• o możliwościach programu w kontekście środków trwałych
• o nowych możliwościach we wprowadzaniu WB
• o nowym pliku JPK_VAT (JPK_V7M)

Beata i Bolesław Kotlińscy
Strefa Potencjału

Czy zdarzyły Ci się sytuacje, gdy spotykałeś się z niezrozumieniem, mimo że miałeś dobre intencje? Lub sytuacje, gdy miałeś poczucie, że przekroczono twoje granice, a Ty „znowu” nie zareagowałeś odpowiednio tu i teraz? Jeśli tak, to właśnie wziąłeś udział w grze psychologicznej.
Zapraszamy na wykład, podczas którego zaprezentujemy komunikację, którą można analizować jak swoisty ciąg transakcji, i która rządzi się matematycznymi zasadami. Winien i ma nabiorą nowego znaczenia. W ramach wykładu nie tylko wskażemy na źródła konfliktu wynikające z komunikacji, ale również zaproponujemy skuteczne metody zapobiegania sytuacjom generującym konflikt.

Marketing Manager - KeySoft
14:00

Marketing Manager - KeySoft