Podziękowania za udział w Kongresie

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za udział w dniu 30 marca br. w I Kongresie SPE. Dziękujemy naszym prelegentom, którzy dołożyli wielu starań, aby minione wydarzenie miało tak wysoką wartość merytoryczną. Dziękujemy za Państwa aktywność w Kongresie i pytania do naszych prelegentów. Mamy nadzieję, że zakres merytoryczny Kongresu spełnił Państwa oczekiwania.
Jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami i przemyśleniami z wydarzenia, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem konferencje@vulcan.edu.pl.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok.

O Kongresie

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych, oraz nauczycieli i specjalistów realizujących obowiązki edukacji włączającej w klasach 1-8, a także wszystkich pracowników oświaty, zainteresowanych aktywnym wdrażaniem TIK do udziału w Kongresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Liczymy na to, że będzie on dla Państwa wydarzeniem podwójnie wyjątkowym.  Z jednej strony, Kongres SPE będzie szansą by skorzystać z doświadczeń praktyków indywidualizacji nauczania różnych specjalności, z drugiej zaś źródłem inspiracji do nowoczesnego nauczania. Porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach nowego modelu edukacji włączającej zapowiedzianego przez MEiN.

Gościem specjalnym Kongresu będzie Jozef Vervoort, światowy ekspert terapii uwagi słuchowej, uczeń i kontynuator pracy samego prof. Alfreda Tomatisa. Uczestnicy dowiedzą się więcej o metodzie, która przynosi wymierne efekty w terapii powszechnie występujących trudności szkolnych, problemów z komunikowaniem się, czy z koncentracją uwagi. Ekspert odpowie też na Państwa pytania podczas specjalnego panelu dyskusyjnego.

Pod hasłem „Nowe technologie wobec zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych” porozmawiamy o praktycznych aspektach pracy z TIK. W showroomie technologicznym uczestnicy zapoznają się z różnymi rozwiązaniami dla edukacji, a także przetestują edukacyjne aplikacje mobilne z całego rynku. Wybierzemy się też w podróż do szkoły przyszłości, myśląc o tym w jakie kompetencje musimy wyposażyć uczniów już dzisiaj.

Udział w Kongresie to krok w kierunku nowoczesnej, otwartej, cyfrowej szkoły – przyjdź i otwórz się na nowe możliwości!

Jedyne takie wydarzenie w Polsce

Wykład i panel dyskusyjny gościa specjalnego

Prelegenci – praktycy, eksperci, pasjonaci

Showroom nowych technologii dla edukacji

Szkolenia i konferencje z VULCANEM

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Działamy od 30 lat. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje posiadany przez VULCAN certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Tylko w 2020 roku przeszkoliliśmy 46 tysięcy osób, w tym 36 tysięcy zdalnie. 95% uczestników jest zadowolonych z naszych szkoleń.

Uczestnicy naszych konferencji i szkoleń otrzymują na wydarzeniu zaświadczenia w formie papierowej.

 

0 edycja Kongresu

0 wykładów specjalistycznych

0 ekspertów oświatowych

0 minut inspiracji i przydatnej wiedzy

Prelegenci

Jozef Vervoort
Światowy ekspert terapii uwagi słuchowej

Belgijski pedagog, wieloletni współpracownik i spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa, założyciel i dyrektor ośrodka Atlantis-VZW zajmującego się terapią zaburzeń uwagi słuchowej oraz instytutu naukowego Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii. Zdiagnozował i przeprowadził terapię ponad 40 tys. dzieci i ponad 15 tys. dorosłych.

Jozef Vervoort
Światowy ekspert terapii uwagi słuchowej
Monika Gołubiew-Konieczna
Psycholog, oligofenopedagog

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Gdańsku. Pedagog specjalny, psycholog ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej. Stały współpracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Wieloletni członek zarządu gdańskiego koła PSONI. Autorka licznych opracowań z tematu edukacji włączającej.

Monika Gołubiew-Konieczna
Psycholog, oligofenopedagog
Olga Przybyła-Kokot
Terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, neuroterapeuta

Od 21 lat pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi specjalizując się w terapii dysleksji, problemach w nauce oraz zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego. Przez 19 lat związana z oświatą. Założyła i od 11 lat prowadzi Centrum Rozwoju Osobistego i Neuroterapii Gallus w Wodzisławiu Śląskim. Jest terapeutą uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Olga Przybyła-Kokot
Terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, neuroterapeuta
Katarzyna Sirak
Pedagog specjalny, ekspert rozwiązań cyfrowych eduSensus

Pedagog specjalny, w przeszłości wieloletnia dyrektor szkoły z oddziałami integracyjnymi. W wydawnictwie Nowa Era wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia z pracy pedagogicznej, tworząc i rozwijając specjalistyczne programy multimedialne eduSensus do pracy z dziećmi ze SPE – m.in. do terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, a także wspierające edukację wczesnoszkolną.

Katarzyna Sirak
Pedagog specjalny, ekspert rozwiązań cyfrowych eduSensus
Magdalena Raciniewska
Terapeuta i trener metody terapii uwagi słuchowej

Trener i konsultant audiopsychofonologii z wieloletnim doświadczeniem, terapeuta w centrum Atlantis i współpracownik Mozart Brain Lab, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”. Wykładowca Akademii Terapeutów Uwagi Słuchowej.

Magdalena Raciniewska
Terapeuta i trener metody terapii uwagi słuchowej
Wojciech Sak
Wiceprezes Zarządu VULCAN

Ekspert w dziedzinach rozwoju biznesu, nowych technologii, funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze zastosowania technologii informacyjnych w edukacji. Od prawie 14 lat zajmuje stanowisko Dyrektora Rozwoju Biznesu w Nowej Erze, od 3 lat jest Wiceprezesem Zarządu w VULCAN. Doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami wykorzystuje we wdrażaniu strategii biznesowych.

Wojciech Sak
Wiceprezes Zarządu VULCAN
Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO

Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Jako nauczyciel i pracownik samorządowy wydziału oświaty zyskał szerokie doświadczenie doradcze. Obecnie związany z firmą VULCAN, gdzie w ostatnich 4 latach przeszkolił z obszaru RODO ponad 4000 osób, w tym dyrektorów szkół, inspektorów ochrony danych, nauczycieli i pracowników JST.

Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO
Joanna Elmanowska
Business Menadżer w dziale SPE Nowa Era

Od dwudziestu lat tworzy edukacyjne programy multimedialne i inne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla terapeutów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysłodawczyni koncepcji serii LOGOPEDIA PRO. W Nowej Erze odpowiada za zarządzanie serią produktową eduSensus oraz rozwój nowych produktów w portfolio. Absolwentka filologii polskiej, Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów Executive MBA.

Joanna Elmanowska
Business Menadżer w dziale SPE Nowa Era
Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego.

Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej
Krzysztof Jaworski
Koordynator i trener projektów edukacji cyfrowej

Oligofrenopedagog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe z coachingu. Przez 7 lat pedagog specjalny i nauczyciel informatyki w szkole podstawowej. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2013. Absolwent programu Future Classroom Lab. Związany ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.

Krzysztof Jaworski
Koordynator i trener projektów edukacji cyfrowej
Adam Perzyński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku

Nauczyciel dyplomowany informatyki z dwustoletnim stażem. Od dziewięciu lat dyrektor w gdańskiej Szkole Podstawowej nr 27. Pasjonat nowych technologii. Autor publikacji, prelegent na konferencjach i webinariach poświęconych Tikom. Laureat LISTY 100 w 2020 roku.

Adam Perzyński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku
Irena Sosin
Psycholog i pedagog kliniczny

Psycholog, pedagog kliniczny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii. Superwizor terapii korekcyjno-kompensacyjnej w Centrum Diagnozy i Terapii „Eirene”, redaktor naukowy wydawnictwa „Pani Figowca”. Nauczyciel akademicki, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Autorka ponad 50 publikacji.

Irena Sosin
Psycholog i pedagog kliniczny

Partnerzy Kongresu

Program

 

Wojciech Sak

Współczesny świat rozwija się w zaskakującym tempie – nowe technologie i zmiany wynikające z ich wykorzystywania wkraczają coraz mocniej do codziennego życia, nie omijają także edukacji. Jak nigdy wcześniej aktualne staje się powiedzenie „kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa”. A jak wygląda to w przypadku polskiego systemu edukacji – czy podążamy za trendami i wykorzystujemy potencjał płynący z nowych technologii?

Aby odpowiedzieć sobie na te pytania, prześledzimy jakie kompetencje uczniów kształci współczesna szkoła. Zobaczymy jak mają się one do potrzeb dzieci, które za kilka lat opuszczą mury szkoły. Czy faktycznie wyposażamy je w narzędzia, dzięki którym poradzą sobie w przyszłości? Czy w dorosłym życiu znajdzie się miejsce dla wiedzy ze szkoły?

Katarzyna Sirak, Joanna Elmanowska

Już ponad 1/3 uczniów w Polsce wymaga indywidualnego podejścia do edukacji z różnych względów – codzienność niemal każdej klasy i szkoły w statystykach oświatowych dla całej populacji uczniów przebiera więc postać dużych liczb. To, jak zmienia się obraz specjalnych potrzeb edukacyjnych pokazuje chociażby rosnąca skala orzeczeń o spektrum autyzmu wśród uczniów. W tak zmieniających się warunkach szczególnie istotna jest obserwacja najważniejszych trendów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Podczas wystąpienia zastanowimy się, co dla szkoły na co dzień oznacza intensyfikacja prac MEiN w obszarze edukacji włączającej i jakie nowe oczekiwania nakładane są na nauczycieli i dyrektorów.

Magdalena Raciniewska

Terapia uwagi słuchowej to odpowiedź na potrzeby dzieci z różnymi trudnościami, np.: dysleksją, dysgrafią, wadami słuchu i mowy, problemami z emisją głosu, zaburzeniami koncentracji uwagi czy też pamięci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD.

Problemy z nauką, komunikowaniem się, koncentracją uwagi oraz wieloma ważnymi zdolnościami poznawczo-emocjonalnymi powszechnie występują wśród uczniów szkolnych, a często mają swoje źródło w zaburzeniach uwagi słuchowej, czyli nieprawidłowym przetwarzaniu przez mózg informacji sensorycznych. W takich przypadkach zastosowanie treningu uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa przynosi wymierne korzyści.

Podczas prelekcji podzielimy się polskimi doświadczeniami i wynikami wdrażania metody w szkołach podstawowych w całym kraju. Od 2009 do 2013 r. w ramach projektu ,,Uwaga! Sposób na sukces” metoda ta została wprowadzona w 70 szkołach w Polsce, dzięki finansowaniu przez UE i we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Jozef Vervoort

W gościnnej prelekcji wystąpi Jozef Vervoort, wieloletni współpracownik i spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa, wyznaczony przez sławnego uczonego do kontynuacji jego dzieła. To niepowtarzalna okazja, by poznać założenia metody stymulacji uwagi słuchowej opracowanej przez prof. A. Tomatisa. Ten francuski otolaryngolog poświęcił znaczną część swojej kariery na badanie relacji między uchem a głosem oraz, co za tym idzie, między słuchaniem a komunikacją. Jego odkrycia miały wpływ na wiele obszarów, począwszy od pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aż po naukę języków obcych, redukcję stresu czy terapię depresji. Metoda terapii znalazła zastosowanie w szkołach, przedszkolach i gabinetach terapeutycznych, stanowiąc wsparcie w terapii dysleksji, dysortografii, dysgrafii, wad słuchu i mowy, ADHD, spektrum autyzmu, zespołu Aspergera czy zespołu Downa.

Jozef Vervoort od blisko 40 lat kontynuuje badania w dziedzinie audiopsychofonologii, doskonali samą metodę oraz technologię stosowanych w terapii urządzeń, a także szkoli terapeutów na całym świecie.

Jozef Vervoort, Magdalena Raciniewska

Panel będzie wyjątkową okazją do tego, by zadawać pytania ekspertom terapii uwagi słuchowej. Taka forma zdobywania wiedzy, nie tylko przyniesie Państwu odpowiedzi na najbardziej palące pytania, ale pozwoli również poznać dobre praktyki stosowane przez innych uczestników Kongresu.

Kamil Głowala, Magdalena Tumidajewicz

Opis wystąpienia w przygotowaniu

Olga Przybyła-Kokot

Podczas wystąpienia poruszone zostaną tematy dotyczące różnych przyczyn trudności szkolnych od strony neurobiologicznej, jak i psychologicznej. Prowadząca podzieli się bogatym doświadczeniem praktycznym przy omawianiu konkretnych przypadków. Omówiony zostanie wpływ zaburzonego przetwarzania słuchowego zarówno na zachowanie uczniów, jak i umiejętność oraz szybkość przyswajania przez nich wiedzy.

Uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa można zapobiegać trudnościom szkolnym. Zostaną pokazane możliwości pomocy uczniom z różnymi zaburzeniami oraz deficytami, m.in. problemami z nauką czytania i pisania, nauką matematyki, koncentracją uwagi, nadruchliwością psychoruchową, problemami w zachowaniu i wyrażaniu emocji. Poruszone zostaną kwestie wspomagania uczniów posiadających orzeczenia m. in. ze względu na zdiagnozowany autyzm, zespół Aspergera, afazję.

Ewa Małachowska

Tematem wystąpienia są prawa dziecka autystycznego, do diagnozy, nauki i wsparcia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz analiza jego realizacji w rzeczywistości.

W wystąpieniu omówię proces diagnostyczny w oparciu o model diagnozy prowadzony w Poradni Autystycznej UCKWUM której jestem koordynatorem, gdzie pacjenci są diagnozowani przez zespół kliniczny w składzie: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta środowiskowy, terapeuta SI, neurologopeda. Zespół poradni autystycznej w procesie diagnostycznym i terapeutycznym ściśle współpracuje z lekarzami- specjalistami min z poradni genetycznej, metabolicznej, laryngologicznej, neurologicznej, kardiologicznej psychiatrycznej. Pacjenci poradni mogą również korzystać ze wsparcia dietetyka.

Wskażę jakie możliwości nauki i oddziaływań terapeutycznych mają pacjenci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu. Analizy dokonam w oparciu o  model wsparcia obowiązujący w Polsce i przypadki pacjentów pozostających pod opieką naszej poradni, której zespół specjalistów wspiera rodziców w wyborze placówki edukacyjnej, współpracuje z nauczycielami w procesie od przygotowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka do opracowania i ewaluacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

15:30–15:45

Irena Sosin

Podczas wystąpienia przypomnimy czemu właściwie służy diagnoza trudności szkolnych. Zastanowimy się też, kiedy mówimy o trudnościach zwykłych, specyficznych, neurorozwojowych, a w jakich przypadkach o zaburzeniach ortoptycznych. Poszukamy również powiązań między IQ a dysleksją wg klasyfikacji medycznych, a także w praktyce psychologicznej. Wystąpienie szeroko obejmie problem dysleksji jako neurorozwojowego zaburzenia językowego w praktyce szkolnej.

Krzysztof Jaworski

Każdy nauczyciel i uczeń ma swoją covidową historię o edukacji w czasie lockdownu: o poczuciu niepewności i braku bezpieczeństwa, o organizowaniu szkoły w domu, o procesie odkrywania nowych metod prowadzenia lekcji, o uczeniu się na nowo relacji, o budowaniu więzi, o byciu razem, choć osobno…

W czasie wystąpienia poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać te doświadczenia z okresu edukacji zdalnej do wzmacniania zdobytych kompetencji cyfrowych pod kątem realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Czy możemy dziś mówić o kompetencjach cyfrowych w oderwaniu od umiejętności społecznych?

Wskażemy narzędzia i sposoby na wykorzystanie wygenerowanego podczas pandemii potencjału nauczycieli, uczniów i całej społeczności szkolnej. Opowiemy o znaczeniu metodyki nauczania w pandemii i w okresie postpandemicznym, który być może zostanie z nami na dłużej. Co się zmieniło, z czym chcemy dalej zostać, a co z naszych edukacyjnych nawyków chcemy porzucić po powrocie do nowej szkoły. Zastanowimy się, jak zaplanować dalszy rozwój umiejętności grona nauczycielskiego, aby okres edukacji zdalnej postrzegany był jako inwestycja na drodze zawodowej, a nie jako koszt i strata.

Wojciech Sak

Współczesny świat rozwija się w zaskakującym tempie – nowe technologie i zmiany wynikające z ich wykorzystywania wkraczają coraz mocniej do codziennego życia, nie omijają także edukacji. Jak nigdy wcześniej aktualne staje się powiedzenie „kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa”. A jak wygląda to w przypadku polskiego systemu edukacji – czy podążamy za trendami i wykorzystujemy potencjał płynący z nowych technologii?

Aby odpowiedzieć sobie na te pytania, prześledzimy jakie kompetencje uczniów kształci współczesna szkoła. Zobaczymy jak mają się one do potrzeb dzieci, które za kilka lat opuszczą mury szkoły. Czy faktycznie wyposażamy je w narzędzia, dzięki którym poradzą sobie w przyszłości? Czy w dorosłym życiu znajdzie się miejsce dla wiedzy ze szkoły?

Katarzyna Sirak, Joanna Elmanowska

Już ponad 1/3 uczniów w Polsce wymaga indywidualnego podejścia do edukacji z różnych względów – codzienność niemal każdej klasy i szkoły w statystykach oświatowych dla całej populacji uczniów przebiera więc postać dużych liczb. To, jak zmienia się obraz specjalnych potrzeb edukacyjnych pokazuje chociażby rosnąca skala orzeczeń o spektrum autyzmu wśród uczniów. W tak zmieniających się warunkach szczególnie istotna jest obserwacja najważniejszych trendów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Podczas wystąpienia zastanowimy się, co dla szkoły na co dzień oznacza intensyfikacja prac MEiN w obszarze edukacji włączającej i jakie nowe oczekiwania nakładane są na nauczycieli i dyrektorów.

Magdalena Raciniewska

Terapia uwagi słuchowej to odpowiedź na potrzeby dzieci z różnymi trudnościami, np.: dysleksją, dysgrafią, wadami słuchu i mowy, problemami z emisją głosu, zaburzeniami koncentracji uwagi czy też pamięci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD.

Problemy z nauką, komunikowaniem się, koncentracją uwagi oraz wieloma ważnymi zdolnościami poznawczo-emocjonalnymi powszechnie występują wśród uczniów szkolnych, a często mają swoje źródło w zaburzeniach uwagi słuchowej, czyli nieprawidłowym przetwarzaniu przez mózg informacji sensorycznych. W takich przypadkach zastosowanie treningu uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa przynosi wymierne korzyści.

Podczas prelekcji podzielimy się polskimi doświadczeniami i wynikami wdrażania metody w szkołach podstawowych w całym kraju. Od 2009 do 2013 r. w ramach projektu ,,Uwaga! Sposób na sukces” metoda ta została wprowadzona w 70 szkołach w Polsce, dzięki finansowaniu przez UE i we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Jozef Vervoort

W gościnnej prelekcji wystąpi Jozef Vervoort, wieloletni współpracownik i spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa, wyznaczony przez sławnego uczonego do kontynuacji jego dzieła. To niepowtarzalna okazja, by poznać założenia metody stymulacji uwagi słuchowej opracowanej przez prof. A. Tomatisa. Ten francuski otolaryngolog poświęcił znaczną część swojej kariery na badanie relacji między uchem a głosem oraz, co za tym idzie, między słuchaniem a komunikacją. Jego odkrycia miały wpływ na wiele obszarów, począwszy od pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aż po naukę języków obcych, redukcję stresu czy terapię depresji. Metoda terapii znalazła zastosowanie w szkołach, przedszkolach i gabinetach terapeutycznych, stanowiąc wsparcie w terapii dysleksji, dysortografii, dysgrafii, wad słuchu i mowy, ADHD, spektrum autyzmu, zespołu Aspergera czy zespołu Downa.

Jozef Vervoort od blisko 40 lat kontynuuje badania w dziedzinie audiopsychofonologii, doskonali samą metodę oraz technologię stosowanych w terapii urządzeń, a także szkoli terapeutów na całym świecie.

Jozef Vervoort, Magdalena Raciniewska

Panel będzie wyjątkową okazją do tego, by zadawać pytania ekspertom terapii uwagi słuchowej. Taka forma zdobywania wiedzy, nie tylko przyniesie Państwu odpowiedzi na najbardziej palące pytania, ale pozwoli również poznać dobre praktyki stosowane przez innych uczestników Kongresu.

Kamil Głowala, Magdalena Tumidajewicz

Opis wystąpienia w przygotowaniu

Monika Gołubiew-Konieczna

Podczas wystąpienia przyjrzymy się edukacji włączającej w analizie SWOT, tj. z określeniem jej słabych i mocnych stron, zagrożeń i szans na rozwój w myśl obowiązujących przepisów prawa oświatowego i w odniesieniu do szkolnych praktyk.

Wszystkie obszary ww. analizy prowadząca przełoży na planowane przez MEiN zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem nowej roli szkół specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, wspierania uczniów z niepełnosprawnościami i innymi specjalnymi potrzebami w szkołach ogólnodostępnych oraz ich rodziców i nauczycieli. Nawiążemy także do realizacji założeń i współpracy Polski z Europejską Komisją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej z siedzibą w Brukseli, która wspiera kraje członkowskie we wdrażaniu włączających idei w ich autonomiczne systemy oświatowe.

Adam Perzyński

„Zabawa w Tiki daje szkole lepsze wyniki”. Opowiem jak funkcjonuje nasza digitalno-analogowa szkoła. Jak obok siebie mogą funkcjonować drukarki 3d, smartphony, koła garncarskie oraz młotki.

15:30–15:45

Piotr Armatowski

Wykorzystanie TIK w nauczaniu, szczególnie wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przynosi wiele korzyści, ale i narzuca obowiązki ich użytkownikom na gruncie obowiązujących przepisów, m.in. tych związanych z ochroną danych osobowych. Jak więc rozwijać cyfrową szkołę a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo danych, szczególnie danych uczniów wymagających dodatkowego wsparcia w nauczaniu? Czym się kierować wybierając system informacyjny do pracy z uczniami?

Podczas prelekcji przypomnimy, które dane związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej to w RODO dane wrażliwe. Powiemy też o tym, czym jest umowa powierzenia danych i w jakich sytuacjach się ją stosuje w kontekście korzystania z TIK. Odpowiemy też na najczęściej pojawiające się wątpliwości dyrektorów, np. jakie dane można publikować na stronie internetowej szkoły.

Sebastian Wasiołka

Prowadząc zajęcia edukacyjne, nie tylko w formule online, wykorzystujemy różnego rodzaju urządzenia oraz korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania. Dlatego warto pamiętać o elementarnych zasadach bezpieczeństwa, które może zastosować każdy z nas w swojej codziennej pracy. Niestety nawet najlepiej zabezpieczony komputer czy monitor interaktywny w połączeniu z najbezpieczniejszym systemem informatycznym, są całkowicie bezbronne gdy zawiedzie tzw. czynnik ludzki, wysoce podatny np. na ataki socjotechniczne.

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną podstawowe rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni i ich oznaki. Powiemy o tym, jakie działania należy podjąć, aby zabezpieczyć dane osobowe i sprzęt w czasie pracy dydaktycznej.

Dla osób o mocnych nerwach prowadzący przygotował mini symulację ataku socjotechnicznego, na podstawie której uczestnicy będą mogli sprawdzić, czy rozpoznają zasadzkę, w którą bardzo często chcą nas wciągnąć cyberprzestępcy.

Cennik

Udział jednej osoby
549
Koszt uczestnictwa obejmuje:
udział w Kongresie
materiały merytoryczne
przerwy kawowe i lunch
pakiet konferencyjny
konsultacje z ekspertami
zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez ODKKO VULCAN - niepubliczny akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieli

Organizator nie prowadzi zapisów na noclegi.

Pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Kongresu. Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt.

Jak zapisać się na Kongres?

Wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz się”, a następnie wypełnić formularz zapisu.

Czy liczba miejsc udziału w Kongresie jest ograniczona?

Tak. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy uczestnicy otrzymają zaświadczenia?

Na podstawie listy zapisanych osób oraz obecności na Kongresie zostaną wystawione zaświadczenia i przekazane uczestnikom w formie papierowej na wydarzeniu. Zaświadczenie o uczestnictwie zostanie wystawione przez ODKKO VULCAN – niepubliczny akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieli.

Nie mogę wziąć udziału w Kongresie, co zrobić?

Rezygnacja z udziału w Kongresie bez ponoszenia kosztów jest możliwa do 10 dni roboczych przed wydarzeniem. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Rezygnacja” znajdujący się w mailu potwierdzającym zapis lub napisać wiadomość mailową na adres cok@vulcan.edu.pl. Po tym terminie pracodawca jest zobowiązany zapłacić całą kwotę, zgodnie z wybranym pakietem konferencyjnym.

Czy w sytuacji, kiedy nie będę mogła/mógł uczestniczyć w Kongresie możliwe jest znalezienie zastępstwa?

Tak. Istnieje możliwość zmiany uczestnika, jednak należy o tym poinformować organizatora.

Faktura za udział

Na jakie dane zostanie wystawiona faktura?
Na fakturze zajdą się dane wpisane do formularza zapisu. Będą to odpowiednio: Dane pracodawcy – odbiorca faktury, Dane płatnika – płatnik faktury. Faktura zostanie wystawiona z uwzględnieniem centralizacji VAT-u.

Kiedy otrzymam fakturę?
Faktura jest wysyłana pocztą do 14 dni po Kongresie.

Faktura została błędnie wystawiona, co zrobić?
W celu dokonania korekty prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta VULCAN (t: 71 757 29 29, m: cok@vulcan.edu.pl).

SARS-CoV-2 – bezpieczeństwo

Akceptując „Warunki uczestnictwa w Kongresie SPE” uczestnicy zobowiązują się korzystać z przestrzeni hotelu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przestrzegać nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów wydanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, włączając w to wytyczne wydawane przez organy sanitarne.

Organizator zastrzega, że realizacja Kongresu jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju i w zależności od rozwoju sytuacji, a w szczególności wytycznych Rządu, ma prawo zorganizować Kongres w innym terminie lub w trybie online.

Lokalizacja

Termin

30 marca 2022 r.

Lokalizacja

Arche Hotel Krakowska
Al. Krakowska 237
02-180 Warszawa

Więcej o hotelu

Odwiedź stronę hotelu >

Zobacz zdjęcia hotelu

Osoby do kontaktu

Pytania dotyczące zapisów,faktur, zaświadczeń

t: 71 757 29 29
wew. 3, następnie: 1-szkolenia
m: cok@vulcan.edu.pl

Karolina Kowalska

menedżer ds. marketingu SPE

Pytania merytoryczne
m: Karolina.Kowalska@nowaera.pl

Anna Pełka

menadżer ds. rozwoju usług

Menadżer projektu
m: Anna.Pelka@vulcan.edu.pl