O Kongresie

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych, oraz nauczycieli i specjalistów realizujących obowiązki edukacji włączającej w klasach 1-8, a także wszystkich pracowników oświaty, zainteresowanych aktywnym wdrażaniem TIK do udziału w Kongresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Liczymy na to, że będzie on dla Państwa wydarzeniem podwójnie wyjątkowym.  Z jednej strony, Kongres SPE będzie szansą by skorzystać z doświadczeń praktyków indywidualizacji nauczania różnych specjalności, z drugiej zaś źródłem inspiracji do nowoczesnego nauczania. Porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach nowego modelu edukacji włączającej zapowiedzianego przez MEiN.

Gościem specjalnym Kongresu będzie Jozef Vervoort, światowy ekspert terapii uwagi słuchowej, uczeń i kontynuator pracy samego prof. Alfreda Tomatisa. Uczestnicy dowiedzą się więcej o metodzie, która przynosi wymierne efekty w terapii powszechnie występujących trudności szkolnych, problemów z komunikowaniem się, czy z koncentracją uwagi. Ekspert odpowie też na Państwa pytania podczas specjalnego panelu dyskusyjnego.

Pod hasłem „Nowe technologie wobec zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych” porozmawiamy o praktycznych aspektach pracy z TIK. W showroomie technologicznym uczestnicy zapoznają się z różnymi rozwiązaniami dla edukacji, a także przetestują edukacyjne aplikacje mobilne z całego rynku. Wybierzemy się też w podróż do szkoły przyszłości, myśląc o tym w jakie kompetencje musimy wyposażyć uczniów już dzisiaj.

Udział w Kongresie to krok w kierunku nowoczesnej, otwartej, cyfrowej szkoły – przyjdź i otwórz się na nowe możliwości!

Jedyne takie wydarzenie w Polsce

Wykład i panel dyskusyjny gościa specjalnego

Prelegenci – praktycy, eksperci, pasjonaci

Showroom nowych technologii dla edukacji

Szkolenia i konferencje z VULCANEM

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Działamy od 30 lat. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje posiadany przez VULCAN certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Tylko w 2020 roku przeszkoliliśmy 46 tysięcy osób, w tym 36 tysięcy zdalnie. 95% uczestników jest zadowolonych z naszych szkoleń.

Uczestnicy naszych konferencji i szkoleń otrzymują na wydarzeniu zaświadczenia w formie papierowej.