Prelegenci

Jozef Vervoort
Światowy ekspert terapii uwagi słuchowej

Belgijski pedagog, wieloletni współpracownik i spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa, założyciel i dyrektor ośrodka Atlantis-VZW zajmującego się terapią zaburzeń uwagi słuchowej oraz instytutu naukowego Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii. Zdiagnozował i przeprowadził terapię ponad 40 tys. dzieci i ponad 15 tys. dorosłych.

Jozef Vervoort
Światowy ekspert terapii uwagi słuchowej
Monika Gołubiew-Konieczna
Psycholog, oligofenopedagog

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Gdańsku. Pedagog specjalny, psycholog ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej. Stały współpracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Wieloletni członek zarządu gdańskiego koła PSONI. Autorka licznych opracowań z tematu edukacji włączającej.

Monika Gołubiew-Konieczna
Psycholog, oligofenopedagog
Olga Przybyła-Kokot
Terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, neuroterapeuta

Od 21 lat pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi specjalizując się w terapii dysleksji, problemach w nauce oraz zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego. Przez 19 lat związana z oświatą. Założyła i od 11 lat prowadzi Centrum Rozwoju Osobistego i Neuroterapii Gallus w Wodzisławiu Śląskim. Jest terapeutą uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Olga Przybyła-Kokot
Terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, neuroterapeuta
Katarzyna Sirak
Pedagog specjalny, ekspert rozwiązań cyfrowych eduSensus

Pedagog specjalny, w przeszłości wieloletnia dyrektor szkoły z oddziałami integracyjnymi. W wydawnictwie Nowa Era wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia z pracy pedagogicznej, tworząc i rozwijając specjalistyczne programy multimedialne eduSensus do pracy z dziećmi ze SPE – m.in. do terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, a także wspierające edukację wczesnoszkolną.

Katarzyna Sirak
Pedagog specjalny, ekspert rozwiązań cyfrowych eduSensus
Magdalena Raciniewska
Terapeuta i trener metody terapii uwagi słuchowej

Trener i konsultant audiopsychofonologii z wieloletnim doświadczeniem, terapeuta w centrum Atlantis i współpracownik Mozart Brain Lab, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”. Wykładowca Akademii Terapeutów Uwagi Słuchowej.

Magdalena Raciniewska
Terapeuta i trener metody terapii uwagi słuchowej
Wojciech Sak
Wiceprezes Zarządu VULCAN

Ekspert w dziedzinach rozwoju biznesu, nowych technologii, funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze zastosowania technologii informacyjnych w edukacji. Od prawie 14 lat zajmuje stanowisko Dyrektora Rozwoju Biznesu w Nowej Erze, od 3 lat jest Wiceprezesem Zarządu w VULCAN. Doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami wykorzystuje we wdrażaniu strategii biznesowych.

Wojciech Sak
Wiceprezes Zarządu VULCAN
Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO

Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Jako nauczyciel i pracownik samorządowy wydziału oświaty zyskał szerokie doświadczenie doradcze. Obecnie związany z firmą VULCAN, gdzie w ostatnich 4 latach przeszkolił z obszaru RODO ponad 4000 osób, w tym dyrektorów szkół, inspektorów ochrony danych, nauczycieli i pracowników JST.

Piotr Armatowski
Trener, ekspert z obszaru RODO
Joanna Elmanowska
Business Menadżer w dziale SPE Nowa Era

Od dwudziestu lat tworzy edukacyjne programy multimedialne i inne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla terapeutów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysłodawczyni koncepcji serii LOGOPEDIA PRO. W Nowej Erze odpowiada za zarządzanie serią produktową eduSensus oraz rozwój nowych produktów w portfolio. Absolwentka filologii polskiej, Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów Executive MBA.

Joanna Elmanowska
Business Menadżer w dziale SPE Nowa Era
Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej

Od ponad 20 lat związany z oświatą. Rozpoczynał pracę jako nauczyciel przedmiotów informatycznych, założył i kierował pracą ośrodka szkoleniowego. Współpracował z komisjami egzaminacyjnymi oraz współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Jako trener w firmie VULCAN współtworzy i wdraża rozwiązania do pracy zdalnej oraz wspomaga proces nauczania zdalnego.

Sebastian Wasiołka
Ekspert ds. edukacji zdalnej
Krzysztof Jaworski
Koordynator i trener projektów edukacji cyfrowej

Oligofrenopedagog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe z coachingu. Przez 7 lat pedagog specjalny i nauczyciel informatyki w szkole podstawowej. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2013. Absolwent programu Future Classroom Lab. Związany ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.

Krzysztof Jaworski
Koordynator i trener projektów edukacji cyfrowej
Adam Perzyński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku

Nauczyciel dyplomowany informatyki z dwustoletnim stażem. Od dziewięciu lat dyrektor w gdańskiej Szkole Podstawowej nr 27. Pasjonat nowych technologii. Autor publikacji, prelegent na konferencjach i webinariach poświęconych Tikom. Laureat LISTY 100 w 2020 roku.

Adam Perzyński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku
Irena Sosin
Psycholog i pedagog kliniczny

Psycholog, pedagog kliniczny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii. Superwizor terapii korekcyjno-kompensacyjnej w Centrum Diagnozy i Terapii „Eirene”, redaktor naukowy wydawnictwa „Pani Figowca”. Nauczyciel akademicki, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Autorka ponad 50 publikacji.

Irena Sosin
Psycholog i pedagog kliniczny

Partnerzy Kongresu